Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

image of staff member
ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
Αναπλ. Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος

evardaka@ihu.gr
+302310013417

image of staff member
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
Αναπλ. Καθηγητής
Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος

kalogian@ihu.gr
+302310013924

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.T.E.Π.)