Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

image of staff member
ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος

evardaka@ihu.gr
+302310013417

image of staff member
ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
Αναπλ. Καθηγητής
Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος

lamprosk@ihu.gr
+302310013921

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.T.E.Π.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο