Έρευνα στο τμήμα

Παράλληλα με τον εκπαιδευτικό του ρόλο, το Τμήμα διεξάγει υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα στις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογία, τόσο σε θεωρητικούς τομείς όσο και σε εφαρμοσμένα πεδία, όπως:

 • Μελέτες διατροφικών προσλήψεων όλων των πληθυσμιακών ομάδων υγειών και ασθενών στην Ελλάδα.
 • Ανάλυση διατροφικών προσλήψεων και ανθρωπομετρικών μετρήσεων των εφήβων αλλά και του συνόλου του πληθυσμού σε συνάρτηση με δημογραφικά δεδομένα
 • Μελέτη των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και των διατροφικών συνηθειών/προσλήψεων των Ελλήνων αθλητών
 • Παιδική Παχυσαρκία: καταγραφή, παρακολούθηση (ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSI).
 • Συμβουλευτική σε θέματα διατροφικών ισχυρισμών και ισχυρισμών υγείας
 • Εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης ασθενών
 • Εξατομικευμένη διατροφή (Personalised Nutrition)
 • Εφαρμογές και επιπτώσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων (λογισμικών, τεχνολογιών Ιστού, Social Media, συσκευών και αισθητήρων) στη Διατροφή
 • Εφαρμογή μεθοδολογιών χρωματογραφίας / φασματογραφίας μάζας (LC/MS ) σε τρόφιμα (Foodomics).
 • Πολυπαραμετρική ανάλυση τροφίμων.
 • Διαμόρφωση πινάκων σύνθεσης θρεπτικών συστατικών ελληνικών τροφίμων.
 • Συμβουλευτική σε θέματα διατροφικής ετικέτας
 • Αναπτυξιακά προγράμματα προσδιορισμού της κατανάλωσης συμπληρωμάτων διατροφής
 • Μοριακή ποικιλότητα μικροοργανισμών σε συμπληρώματα διατροφής
 • Ρόλος του μικροβιώματος στη διατροφή και ευζωία του ανθρώπου
 • Προσδιορισμός αντιοξειδωτικής ικανότητας τροφίμων.
 • Προσδιορισμός αντιμικροβιακής δράσης.
 • Βιοδείκτες για το οξειδωτικό στρες.

Ερευνητικά Εργαστήρια

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος υποστηρίζονται και από θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια.

Επιστημονικά Συνέδρια

Για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, το τμήμα διοργανώνει ανά διετία επιστημονικό συνέδριο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο