Κατατακτήριες Εξετάσεις

Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων του τμήματος (ΦΕΚ 3185/16-12-2013). Η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίων-ΤΕΙ στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας γίνεται με την διεξαγωγή εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα τα οποία είναι τα εξής:

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
 3. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους (δείτε.

Η διενέργεια των εξετάσεων γίνεται στο διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου.  Το πρόγραμμα των εξετάσεων ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες (π.χ δικαιολογητικά υποβολής, εξεταστέα ύλη) συμβουλευτείτε το αρχείο: ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021-22 και τη σελίδα Αιτήσεις / Βεβαίωσεις.

Kαθορισμός μαθημάτων επιτυχόντων από Κατατακτήριες εξετάσεις για ένταξη σε εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν των κατατακτηρίων εξετάσεων, οφείλουν εντός 30 ημερών από την εγγραφή τους στο Τμήμα να καταθέσουν:

1. Πίνακα με δύο στήλες: στην αριστερή θα αναγράφονται τα μαθήματα του Τμήματος Προέλευσης και στην δεξιά τα μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας την αναγνώριση των οποίων αιτούνται.
2. Περίγραμμα των μαθημάτων που ζητούν την αναγνώριση/κατοχύρωση του Τμήματος προέλευσης.

Ως μαθήματα σύγκρισης για ένταξη σε εξάμηνα σπουδών, ορίζονται τα εξής :

 1. Γενική και Ανόργανη Χημεία
 2. Ανάλυση και Έλεγχος Τροφίμων
 3. Βιολογία Κυττάρου
 4. Πληροφορική
 5. Οργανική Χημεία
 6. Μικροβιολογία Τροφίμων
 7. Εισαγωγή στη Βιοστατιστική
 8. Εισαγωγή στη Βιοχημεία
 9. Αναλυτική Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση
 10. Φυσιολογία του Ανθρώπου
 11. Επιστήμη Τροφίμων

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που έχουν στο Πτυχίο τους τουλάχιστον 6 από τα παραπάνω μαθήματα κατατάσσονται στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.