Κατατακτήριες Εξετάσεις

Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων του τμήματος (ΦΕΚ 3185/16-12-2013). Η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίων-ΤΕΙ στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας γίνεται με την διεξαγωγή εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα τα οποία είναι τα εξής:

  1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
  2. ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
  3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ KYTTΑΡΟΥ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους (δείτε.

Η διενέργεια των εξετάσεων γίνεται στο διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου.  Το πρόγραμμα των εξετάσεων ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες (π.χ δικαιολογητικά υποβολής, εξεταστέα ύλη) συμβουλευτείτε το αρχείο:ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-20 και τη σελίδα Αιτήσεις / Βεβαίωσεις.