ΠΡΙΤΣΑ, Αγαθή

Επίκουρη Καθηγήτρια


Ώρες συνεργασίας με φοιτητές (ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο)

Παλαιό Κτίριο ΤΕΔΔ, 1ος Όροφος

- Πτυχίο Χημείας, ΑΠΘ
- Ph.D. στη Βιοχημεία, ΑΠΘ (2000)
Μετάβαση στο περιεχόμενο