ΠΡΙΤΣΑ, Αγαθή

Επίκουρη Καθηγήτρια


Ώρες συνεργασίας με φοιτητές (ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο)

Τρίτη 18:00-20:00

Αίθουσα Zoom 7 - έπειτα από επικοινωνία μέσω e-mail

- Πτυχίο Χημείας, ΑΠΘ
- Ph.D. στη Βιοχημεία, ΑΠΘ (2000)