Πρόγραμμα Eξετάσεων

Σε περίπτωση αλλαγών στο πρόγραμμα εξετάσεων, αυτές θα αναγράφονται στον παρακάτω χώρο. Σας επισημαίνουμε να μη συμβουλεύεστε εκδόσεις του προγράμματος εξετάσεων από εξωτερικές ιστοσελίδες ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  •  26/5/2024: Ανάρτηση προγράμματος εξεταστικής (εβδομάδα εργαστηρίων)
  •  30/5/2024: Ανάρτηση πλήρους προγράμματος εξεταστικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο