Πρόγραμμα Eξετάσεων

Σε περίπτωση αλλαγών στο πρόγραμμα εξετάσεων, αυτές θα αναγράφονται στον παρακάτω χώρο. Σας επισημαίνουμε να μη συμβουλεύεστε εκδόσεις του προγράμματος εξετάσεων από εξωτερικές ιστοσελίδες ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  • 25/7/2022: Πρόγραμμα Εξετάσεων  – Σεπτέμβριος 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο