Πρόγραμμα Eξετάσεων

Οι εξετάσεις της B’ Eξεταστικής Περιόδου του Ακ. Έτους 2020-2021 (Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021) για όλα τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.

Για την εξέταση όλων των μαθημάτων απαιτείται παρουσία των φοιτητών στην αίθουσα Zoom 1, εκτός αν ο διδάσκων καθηγητής εκδώσει διαφορετική ανακοίνωση ή αν επισημαίνεται διαφορετικά στο παρόν πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαιτείται η συνεχής χρήση κάμερας και μικροφώνου καθώς και η επίδειξη της (ακαδημαϊκής) ταυτότητας όταν αυτή ζητηθεί. Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα εξετάσεων βρίσκονται σε αυτό το post.

Σε περίπτωση αλλαγών στο πρόγραμμα εξετάσεων, αυτές θα αναγράφονται στον παρακάτω χώρο. Σας επισημαίνουμε να μη συμβουλεύεστε εκδόσεις του προγράμματος εξετάσεων από εξωτερικές ιστοσελίδες ή μεσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανανεώσεις:

  • 02/07/2021: Α’ έκδοση – Nέο Πρόγραμμα Εξετάσεων
  • 27/8/2021 : Β΄ έκδοση (αλλαγή της ώρας και ημέρας για το μάθημα ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – από 17/9 11.00 σε 16/9 17.00)
  • 3/9/2021 : Γ΄ έκδοση (αλλαγή ώρας και ημέρας για το μάθημα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ μεταφέρθηκε από 15/9 13.00 στις 17/09 στις 11.00)