Πρακτική Άσκηση

Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εξάσκηση των φοιτητών στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής. Επίσης, οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να βρουν γενικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πρακτική άσκηση στο τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας


Περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο