ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Καλογιάννης Σταύρος αποφοίτησε από το Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο και έλαβε το διδακτορικό του από το ίδιο Πανεπιστήμιο ως υπότροφος στο Ινστιτούτο Έρευνας Τροφίμων (Institute of Food Research) στο Τμήμα Πρωτεϊνικής Μηχανικής πραγματοποιώντας έρευνα στο ημικυτταρινολυτικό ενζυμικό σύστημα του θερμόφιλου μύκητα Thermoascus aurantiacus. Έχει εργαστεί στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης σε ερευνητικά προγράμματα και ως Προϊστάμενος Παραγωγής στο εργοστάσιο Πλατέως, και έλαβε θέσεις ευθύνης σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001, 17025, HACCP). Ως εργαζόμενος στο Γενικό Χημείο του Κράτους συμμετείχε στον δημόσιο έλεγχο τροφίμων.

Από το 2008 διδάσκει στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) όπου κατέχει τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο τη Βιοχημεία Μεταβολισμού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται κυρίως με την εφαρμογή μεταβολομικής σε τρόφιμα και βιολογικά υγρά, τη βιολογική δράση ενώσεων συναρμογής και στην αποσαφήνιση του ρόλου του οξειδωτικού στρες σε οργανισμούς μάρτυρες σε συνθήκες περιβαλλοντικού στρες. Είναι ιδρυματικός υπεύθυνος του ΔΙΠΑΕ για την εθνική υποδομή FOODOMICS-GR χρηματοδοτούμενη στα πλαίσια Κοινοτικών προγραμμάτων RIS3 και συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα biomic του ΚΕΔΕΚ του ΑΠΘ. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο ενώ δημοσιεύει και είναι κριτής σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. Ακόμη είναι μέλος του Editorial Board του περιοδικού Biochemistry and Molecular Biology Education και έχει συντάξει και επιμελείται τη διδακτική ιστοσελίδα www.metabolicpathways.teithe.gr. Μιλά άριστα Αγγλικά και Γερμανικά.

Έχει διατελέσει σε θέσεις της Διοικούσας Επιτροπής στην Ένωση Ελλήνων Χημικών (Αντιπρόεδρος, Ταμίας) και εθνικός εκπρόσωπος σε διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις (EURACHEM, IUPAC).


Ώρες συνεργασίας με φοιτητές (ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο)

Δευτέρα 12:00-14:00

Αίθουσα Zoom 7 - έπειτα από επικοινωνία μέσω e-mail

- Πτυχίο Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Master of Science, Food Science, Reading Univerisity, UK
- Διδακτορικό Δίπλωμα, Βιοχημεία, Ενζυμολογία, Reading University, UK