Διοίκηση

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας ανήκει στην Σχολή Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Διοικητικά όργανα του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) απαρτίζεται από το Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) και εκπροσώπους των Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος . Η Γ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος, που προβλέπονται από το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.

Εκλεγμένα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος

Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά τα Εκλεγμένα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος, είναι:

Μετάβαση στο περιεχόμενο