Διοίκηση – Τομείς

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας ανήκει στην Σχολή Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Διοικητικά όργανα του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας είναι η Γενική Συνέλευση, οι Συνελεύσεις Τομέων και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) απαρτίζεται από το Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) και εκπροσώπους των Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος . Η Γ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος, που προβλέπονται από το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.

Τομείς

Το Τμήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω Τομείς:

Σε κάθε τομέα λειτουργούν, επίσης, ερευνητικά και διδακτικά Εργαστήρια.

Οι Συνελεύσεις Τομέων απαρτίζονται από τον Διευθυντή του Τομέα, τον Αναπληρωτή του, τα μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στον Τομέα και τον εκλεγμένο στο κάθε Τομέα εκπρόσωπο του Συλλόγου των Φοιτητών του Τμήματος.

Εκλεγμένα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος

Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά τα Εκλεγμένα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος, είναι: