Εξωτερικοί Συνεργάτες

image of staff member
ΑΦΡΑΤΗ, Τερέζα
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

-
image of staff member
ΚΑΛΟΓΙΟΥΡΗ, Νατάσα
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

-
image of staff member
ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ, Χριστίνα
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

christina.katsagoni@gmail.com
image of staff member
ΚΟΜΝΗΝΟΥ, Δέσποινα
Διδάσκων ΠΔ/407

-
image of staff member
ΛΑΒΔΑΝΙΤΗ, Μαρία
Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε
maria_lavdaniti@yahoo.gr
image of staff member
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Σάββας
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Sav200m@gmail.com
image of staff member
ΜΗΤΣΙΟΥ, Μαρία
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

mitsioumaria@gmail.com
image of staff member
ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ, Αικατερίνη
Επικ. Καθηγήτρια
Τμήμα Βιβλιοθ. και Συστ. Πληροφόρησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε.
-
image of staff member
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Βασίλειος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

vkstefanidis@gmail.com