Εξωτερικοί Συνεργάτες

image of staff member
ΑΦΡΑΤΗ, Τερέζα
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

-
image of staff member
ΚΑΛΟΓΙΟΥΡΗ, Νατάσα
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

-
image of staff member
ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ, Χριστίνα
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

christina.katsagoni@gmail.com
image of staff member
ΚΟΜΝΗΝΟΥ, Δέσποινα
Διδάσκων ΠΔ/407

-
image of staff member
ΛΑΒΔΑΝΙΤΗ, Μαρία
Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε
maria_lavdaniti@yahoo.gr
image of staff member
ΜΗΤΣΙΟΥ, Μαρία
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

mitsioumaria@gmail.com
image of staff member
ΜΕΖΙΤΗ, Αλεξάνδρα
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ameziti@gmail.com
image of staff member
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, Σπυρίδων
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

smetheni@phed.uoa.gr
image of staff member
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Βασίλειος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

vkstefanidis@gmail.com
image of staff member
ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ, Ευαγγελία
Επικ. Καθηγήτρια
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
evachrys@fl.teithe.gr