ΠΜΣ «Κοσμητολογία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Κοσμητολογία έχει λάβει την έγκριση Ίδρυσης από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το ΦΕΚ 3886/Β/20-08-2021. Το ΠΜΣ προσφέρει δύο κατευθύνσεις σπουδών:

  • Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων
  • Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή προωθημένων γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανάγκες στην επιστήμη της Κοσμητολογίας σε Πτυχιούχους μίας σειράς Τμημάτων που άπτονται των επιστημονικών της τομέων.

Το ΠΜΣ διαθέτει ξεχωριστή ιστοσελίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο