ΠΜΣ «Κοσμητολογία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Κοσμητολογία έχει λάβει την έγκριση Ίδρυσης από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το ΦΕΚ 3886/Β/20-08-2021. Το ΠΜΣ προσφέρει δύο κατευθύνσεις σπουδών:

  • Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων
  • Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή προωθημένων γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανάγκες στην επιστήμη της Κοσμητολογίας σε Πτυχιούχους μίας σειράς Τμημάτων που άπτονται των επιστημονικών της τομέων.

Το ΠΜΣ διαθέτει ξεχωριστή ιστοσελίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Για επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΜΣ:

Γραμματεία ΠΜΣ «Κοσμητολογία»
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ΤΘ141 Σίνδος, 57400, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 013444
Fax: 2310 791176
e-mail: pms.cosm@nutr.ihu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο