ΠΜΣ «Κοσμητολογία»

ΤΤο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κοσμητολογία», εγκρίθηκε από τη ΔΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Προσφέρει δύο κατευθύνσεις:

  • Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων
  • Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή προωθημένων γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανάγκες στην επιστήμη της Κοσμητολογίας σε Πτυχιούχους μίας σειράς Τμημάτων που άπτονται των επιστημονικών της τομέων.

Το ΠΜΣ διαθέτει ξεχωριστή ιστοσελίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο