Οδηγός Μετάβασης στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Γενικές πληροφορίες

Με το νόμο 4610/2019 (Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΦΕΚ τ. Α’ 70/07.05.2019), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταργήθηκαν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και εντάχθηκαν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Το τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του ΑΤΕΙΘ, μετονομάστηκε σε “Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας” και εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙΠΑΕ.

Μεταβατική περίοδος και διδασκόμενα μαθήματα

Μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών όλων των φοιτητών που εγγράφηκαν στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙΘ, το τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ θα προσφέρει δύο προγράμματα σπουδών ταυτόχρονα:

  1. Το παλαιό πρόγραμμα σπουδών (ΑΤΕΙΘ)
  2. Το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΔΙΠΑΕ)

Για διευκόλυνση της ακαδημαϊκής διαδικασίας, αριθμός μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών ενδέχεται να προσφέρεται σε αντιστοιχία με μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών. Οι αντιστοιχίσεις αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα (στη μορφή PDF) κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Απόκτηση πτυχίου Τεχνολογικής / Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το νόμο, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του τμήματος που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (07/05/2019) δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό ίσχυε κατά την εγγραφή τους, για τη λήψη πτυχίου, έχουν το δικαίωμα:

  1. είτε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, λαμβάνοντας τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).
  2. είτε να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Στη δεύτερη περίπτωση , οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Τ.Ε.Ι. και να μην έχουν υπερβεί τα 12 εξάμηνα σπουδών. Οι φοιτητές εντάσσονται σε αυτόν τον κύκλο παρακολούθησης με αίτηση, που καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος.

Τα μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι τα παρακάτω:

 

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΩΔ

ΤΥΠΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΜ

1

Διατροφική αξιολόγηση-Σύνταξη διαιτολογίου (Θ)

277-1903011

Γ

4

2

Επιδημιολογία και δημόσια υγεία

277-190403

Δ

3

3

Διατροφογενετική

277-190506

Ε

4

4

Φαρμακολογία στη διατροφή

277-190605

ΣΤ

3

5

Ανθρώπινο μικροβίωμα

277-190606

ΣΤ

3

6

ή

Μεσογειακή διατροφή και υγεία

277-190706

Ζ

3

Βιοχημεία Μεταβολισμού Μικροθρεπτικών Συστατικών

277-190707

Ζ

3

7

ή

Εντερική και Παρεντερική διατροφή

277-190803

Η

3

Φυσιολογία της άσκησης & πρωταθλητισμός

277-190804

Η

3

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙΘ θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σύμφωνα με τα ισχύοντα στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Πρακτική Άσκηση ΤΔΔ ΑΤΕΙΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο