Δήλωση μαθημάτων – Αλυσίδες

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που αδυνατείτε να δηλώσετε κάποιο μάθημα επειδή αυτό εξαρτάται από προηγούμενο μάθημα (“αλυσίδα”) στο οποίο έχετε επιβεβαιωμένα εξεταστεί επιτυχώς αλλά ο βαθμός του δεν εμφανίζεται στο σύστημα, μπορείτε να αποστείλετε αίτηση στη γραμματεία του τμήματος μέσω e-mail όπου θα αναφέρετε:

 • Το μάθημα το οποίο επιθυμείτε να δηλώσετε
 • Το όνομα και το βαθμό του προαπαιτούμενου μαθήματος

 

Μάθημα Επιχειρηματικότητα

Το μάθημα Επιχειρηματικότητα του Ε εξαμήνου ΔΕΝ θα διδαχθεί το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Όσοι φοιτητές το δήλωσαν παρακαλούνται να προβούν σε διορθωτική δήλωση μαθημάτων, επιλέγοντας κάποιο άλλο μάθημα.

Έναρξη ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ δηλώσεων μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Οι διορθωτικές δηλώσεις των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 23/11/2020 έως Τετάρτη 25/11/2020.

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά μαθήματα για πτυχίο ΠΕ του ΔΙΠΑΕ, παρακαλούνται να στείλουν  ηλεκτρονικά  στην Γραμματεία του Τμήματος, συμπληρωμένο το έντυπο «Αίτηση Ένταξης πτυχίου Π.Ε. Δι.Πα.Ε» (https://nutr.ihu.gr/el/studies/forms-requests/), όπου θα αναγράφονται με σαφήνεια τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν. Την δήλωση των μαθημάτων τους θα την κάνει η Γραμματεία. Όσοι από τους περσινούς φοιτητές  οφείλουν μαθήματα για πτυχίο ΠΕ ΔΙΠΑΕ και δεν μπορούν από μόνοι τους να τα δηλώσουν, τότε θα κάνουν κενή δήλωση μαθημάτων και θα στείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που επιθυμούν για εξέταση στην εξεταστική της Α Χειμερινής Περιόδου (εμβόλιμη ή μη).

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των φοιτητών στα ακόλουθα:

 1. Δεν θα δηλωθούν στην παρούσα περίοδο μαθήματα στα οποία οι φοιτητές αποδεδειγμένα εξετάστηκαν επιτυχώς στις προηγούμενες 2 εξεταστικές περιόδους (Α Εαρινή Περίοδος 2020 και Β Περίοδος Σεπτεμβρίου) παρότι δεν «βλέπουν» τον προβιβάσαντα βαθμό τους στο ΠΥΘΙΑ.
 2. Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Προσοχή. Μετά την διορθωτική δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα ΠΥΘΙΑ παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κρατήστε αντίγραφο.
 3. Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) που παρακολουθούν (Παλαιό ΠΠΣ ένταξη πριν το 2019, ΝΕΟ ΠΠΣ ένταξη μετά το 2019). Πληροφορίες για τα μαθήματα των 2 ΠΠΣ δίδονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (Παλαιό ΠΠΣΝΕΟ ΠΠΣ, συμβουλευτείτε επίσης τον Οδηγό Μετάβασης στο νέο Π.Σ.).
 4. Φοιτητές έως και το 7ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 36 μονάδες ECTS, φοιτητές του 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 42 ECTS και φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε > 42 μονάδες ECTS.
 5. Φοιτητές που εντάχθηκαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με κατατακτήριες εξετάσεις θα δηλώσουν οι ίδιοι τα μαθήματα έως και το 3ο εξάμηνο του ΝΕΟΥ ΠΠΣ που παρακολουθούν. Σε περίπτωση που επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα του 5ου εξαμήνου του ΝΕΟΥ ΠΠΣ προκειμένου να συμπληρώσουν τις 36 μονάδες ECTS, τότε την συμπληρωματική δήλωση αυτών των μαθημάτων θα την κάνει η Γραμματεία (θα στείλουν e-mail στην Γραμματεία, γνωστοποιώντας τα συμπληρωματικά μαθήματα του 5ου εξαμήνου που επιθυμούν να  δηλώσουν)

Υπενθύμιση Περιόδου Δηλώσεων Συγγραμμάτων Χειμ. Εξάμ. 2020-21

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να υπενθυμίσετε εγκαίρως στους φοιτητές την καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων, προκειμένου να υποβάλλουν τη δήλωσή τους για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-21 μέχρι την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Δυνατότητα Εξ΄ Αποστάσεως Πρακτική Άσκηση – Τηλεργασία

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της υπ.αριθμ. 383/10-11-2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού κ. Β. Διγαλάκη, Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899) σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως (τηλεργασίας) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•       η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.
•       το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται,
•       εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και επίβλεψη από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της  εξ αποστάσεως διεξαγωγής παρακαλείσθε εφόσον συνεχίσετε την πρακτική σας άσκηση εξ αποστάσεως, να προωθήσετε την επισυναπτόμενη Βεβαίωση Τηλεργασίας στους Φορείς Aπασχόλησης σας προς συμπλήρωση και υπογραφή.

Στη συνέχεια, οφείλετε  να αποστείλετε τη Βεβαίωση αυτή στο nutrpractice@gmail.com, σε μορφή pdf  μέχρι και τη Δευτέρα 16-11-2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η διαδικασία της εξ αποστάσεως εργασίας ισχύει αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ή τυχόν παράταση αυτής.

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ  ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΠΑ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. «Η συσχέτιση μεταξύ της άμεσης και μακροχρόνιας χορήγησης ενός προ-αγωνιστικού συμπληρώματος διατροφής και της αθλητικής απόδοσης σε αθλητές καλαθοσφαίρισης»
  Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Σ. Παπαδοπούλου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 23/11/2020

Δυνατότητα συνέχισης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών εξ αποστάσεως υπό προϋποθέσεις

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές για τη δημοσίευση της υπ.αριθμ. 383/10-11-2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού κ. Β.  Διγαλάκη Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ  Β΄4899) σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως (τηλεργασίας) υπό προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ή τυχόν παράταση της ισχύος αυτής. Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις με τη μέθοδο εξ αποστάσεως.

Όλοι οι φοιτητές που εκπονούν την πρακτική τους άσκηση αυτό το διάστημα (Εαρινό Εξ 2020 και Χειμερινό Εξ  2020-21) να έρθουν σε επικοινωνία με τους φορείς απασχόλησης και να τους ενημερώσουν για τη  δυνατότητα της τηλεργασίας.

Οι φορείς απασχόλησης να ενημερώσουν την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας με την αποστολή email στη διεύθυνση: nutrpractice@gmail.com αν είναι εφικτή αυτή η επιλογή ή όχι.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος: Εγκύκλιος για τηλεργασία ΠΑ_91ΛΣt46ΜΤΛΗ-Δ65

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή φοιτητών στο δίκτυο i-Μentor

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΔΙΠΑΕ-Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη» δημιουργήθηκε η δομή ΟΜΠΡΕΛΑ, μια δομή κοινωνικής μέριμνας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συνεπούς ολοκλήρωσης των σπουδών και  προώθηση της ισότιμης συμμετοχής φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ (χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές από οικογένειες μεταναστών, φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας).

Μία από τις επιμέρους δράσεις της δομής ΟΜΠΡΕΛΑ είναι:

Η δημιουργία ενός δικτύου φοιτητών/εθελοντών i-Mentors για την εξατομικευμένη βοήθεια και καθοδήγηση συμφοιτητών τους σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Οι φοιτητές i-Mentors που θα επιλεγούν και θα ενταχθούν στη δομή ΟΜΠΡΕΛΑ θα εκπαιδευθούν από ειδικούς επιστήμονες προτού αναλάβουν την υποστήριξη φοιτητών από ευαίσθητες ομάδες.

 • Η επιμόρφωση των φοιτητών – μεντόρων θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2020, με εξ’ αποστάσεως μεθόδους. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο δίκτυο iMentor να αποστείλουν σχετικό αίτημα συμμετοχής στα e-mails: umbrella@ihu.gr και gianisem@gmail.com, και να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο καθηγητή που καλύπτει το Τμήμα ή τη Σχολής τους, κ.Μιχάλη Βιτούλη ( vitoulis@ihu.gr ).

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος

Ευριδίκη Ζαχοπούλου
Καθηγήτρια

Συνημμένο: Πρόσκληση υποψήφιων μεντόρων(20.10.2020)