Οριστικά-Τελικά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (praktiki.teithe.gr) έχουν αναρτηθεί τα Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

 

Διάλεξη της κ. Νίκη Κατσίκη

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ. η κ. Νίκη Κατσίκη θα δώσει διάλεξη στους φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας με θέμα «Ο ρόλος των λιπιδίων στην αντιμετώπιση του διαβήτη» στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ZOOM 7.

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

 

H Πρόεδρος του Τμήματος

Ελισάβετ Βαρδάκα

Παράταση Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση Μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ πρώην ΑΤΕΙΘ, μέχρι τις 30/5/2021, των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657, (https://praktiki.teithe.gr/crm/).

Δικαιολογητικά πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, δε θα γίνονται δεκτά.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων:

 1. “Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον χαρακτηρισμό βρώσιμων ανθέων με τεχνολογικές εφαρμογές σε τρόφιμα και καλλυντικά”.
  Επιβλέπων Καθηγητής: Καθ. Α. Παπαδόπουλος

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 03/06/2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΕΑΡ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε οτι έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 (εξεταστική Εαρινού εξαμήνου).

Σε περίπτωση αλλαγών, αυτές θα αναγράφονται στην παραπάνω ιστοσελίδα. Σας επισημαίνουμε να μη συμβουλεύεστε εκδόσεις του προγράμματος εξετάσεων από εξωτερικές ιστοσελίδες.

Κάποιες βασικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αναφέρονται στο πρόγραμμα εξετάσεων (PDF) καθώς και στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Παράταση διανομής Συγγραμμάτων

Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.
(βλέπε σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2020.pdf).

 

Aνακοίνωση για τις αιτήσεις ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους το χρονικό διάστημα από 17/05/2021 έως 25/5/2021 στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (https://praktiki.teithe.gr/crm/.). Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) ηλεκτρονικά στο Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, θα πρέπει οι φοιτητές να προσκομίσουν υπογεγραμμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξης Πρακτικής στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος. Παρατίθεται ακολούθως λίστα δικαιολογητικών εγγράφων που οφείλουν οι φοιτητές να συμπληρώσουν και να ανεβάσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και των εντύπων που θα προσκομίσουν υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 2. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Φοιτητή
 5. Προσωπικό Εκκαθαριστικό Εφορίας φορολογικού έτους 2019 (εφόσον υποβάλετε φορολογική δήλωση) ΚΑΙ Φωτοτυπία 1ης & 4ης σελ. του Ε1_2019 των γονέων.
 6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
 7. Βεβαίωση Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων και εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη.
 9. Δήλωση Μοριοδότησης εκτυπωμένη και υπογεγραμμένητην οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 10. Αναλυτική Βαθμολογία
 11. Βεβαίωση από την Γραμματεία του τμήματος ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση
 12. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, το οποίο συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο  https://praktiki.teithe.gr/crm/.
 13. Αίτηση του Φορέα Απασχόλησης
 14. Βεβαίωση Απασχόλησης του Φορέα Απασχόλησης.

Επίσης, στη Δήλωση Μοριοδότησης αναφέρονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει ο φοιτητής να ανεβάσει συμπληρωματικά προκειμένου να υπολογισθεί η μοριοδότησή του.

Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα  του γραφείου ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο:https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/

Για περαιτέρω πληροφόρηση παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες του γραφείου ΕΣΠΑ στο σύνδεσμο :https://praktiki.teithe.gr

Ανακοίνωση-κριτηρίων-ΠΑ- ΕΣΠΑ- EE2020-2021

Διεξαγωγή εξετάσεων (από αναβολή) για κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 που είχαν προγραμματισθεί να διεξαχθούν 01-15 Δεκεμβρίου 2020 αλλά αναβλήθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 160442/Ζ1/23-11-2020 απόφαση του αρμόδιου για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα διεξαχθούν με βάση την απόφαση της 8ης/12-05-2021 Συνέλευσης του Τμήματος, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ, Σίνδος, ως ακολούθως:

 1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Δευτέρα 24/05/2021 και ώρα 10.00 πμ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Τετάρτη 26/05/2021 και ώρα 10.00 πμ
 3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ: Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 10.00 πμ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν ΜΟΝΟ όσοι/-ες υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020).

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες να επιβεβαιώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις εξετάσεις στέλνοντας e-mail στη γραμματεία του τμήματος (info@nutr.ihu.gr)

Βεβαίωση Μετακίνησης

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι.:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021

Οδηγίες-Μέτρα για COVID

Σύμφωνα:

 • άρθρο 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει
 • της Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682)
 • της. 48918/Ζ1/28.4.2021 απόφασης του ΥΠΑΙΘ με θέμα “Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021” (Β’1818)

προβλέπεται:

α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους μαθητές/ καταρτιζόμενους/ εκπαιδευόμενους/ μαθητευόμενους και εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των μαθητών/ καταρτιζόμενων/ εκπαιδευόμενων/ μαθητευόμενων και μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών.

γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.

δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.

στ. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ COVID ΚΑΤ ΕΞΕΤ 2020-21

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

Οδηγίες για υποψήφιους/ες

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Φ1/192329/Β3/13.12.2013 του ΥΠΠΕΘ:

 1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου/ας προσκομίζεται από αυτόν/ήν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του/της.
 2. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
 3. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 4. Κάθε υποψήφιος/α που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του/της και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 5. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο/η υποψήφιος/α στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του/της βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν/ήν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο/η επιτηρητής/τρια που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο/η εξεταζόμενος/η που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του/της αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι/ες να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο/η υποψήφιος/α που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
 6. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του/της υποψηφίου/ας ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον/την ίδιο/α τον/την υποψήφιο/α με την ευθύνη των επιτηρητών/τριών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο

 

Έναρξη των μαθημάτων με διδάσκουσα την κ. Δ. Κομνηνού

Η έναρξη των μαθημάτων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

με διδάσκουσα την κ. Δ. Κομνηνού, ξεκινά από Δευτέρα 10/5/2021 σε ημέρα και ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου.
Αναλυτικές πληροφορίες για την διεξαγωγή των μαθημάτων θα δοθούν από την διδάσκουσα στο πρώτο μάθημα.

Προσκλήση για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μπορούν να κάνουν αίτηση για υποψηφιότητα εγγραφής στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης). Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ).

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.