Οδηγίες προς τους φοιτητές για την αξιολόγηση των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας» και των διοικητικών υπηρεσιών του Δι.Πα.Ε του για το Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Η αξιολόγηση των μαθημάτων του ΠΠΣ και των διοικητικών υπηρεσιών του ΔιΠαΕ από τους φοιτητές στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 21 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2022.

Για την αξιολόγηση κάθε μαθήματος ο φοιτητής θα έχει πρόσβαση σε αρχείο με κωδικούς ανώνυμης αξιολόγησης, μιας χρήσης. Το αρχείο με τους κωδικούς θα βρίσκεται στην πλατφόρμα e-class του κάθε μαθήματος.

Οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογήσουν οποτεδήποτε το θελήσουν μέσα στην προβλεπόμενη χρονική περίοδο. Για την αξιολόγηση θα πρέπει να συνδεθούν στο σύνδεσμο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό τους. Χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο κωδικό από το αρχείο των κωδικών, κάνουν την αξιολόγηση (εάν ο κωδικός που επιλέχθηκε έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, θα πρέπει να δοκιμάσετε άλλον).

Η αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου γίνεται στον ίδιο σύνδεσμο https://modip.ihu.edu.gr/.
Η αξιολόγηση θα μπορεί να γίνεται μέχρι τις 11/12/2022 και είναι ανώνυμη.

Βασική επιθυμία των διδασκόντων στο ΠΠΣ του Τμήματος είναι η μαζική συμμετοχή των φοιτητών στις αξιολογήσεις των μαθημάτων ώστε να αντληθούν αξιόπιστα στοιχεία που θα είναι χρήσιμα για την αναβάθμιση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Για οποιοδήποτε ζήτημα παρακαλούμε, επικοινωνήστε με μήνυμα με το συντονιστή της ΟΜΕΑ για το Π.Π.Σ, Λάμπρο Κοκοκύρη, Αναπληρωτή Καθηγητή (lamprosk@ihu.gr).

Για την ΟΜΕΑ
Λάμπρος Κοκοκύρης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ενημέρωση για την Υποβολή Αιτήσεων Φοιτητικής Συμμετοχής στην κινητικότητα Erasmus+

Καλούνται οι φοιτητές που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην κινητικότητα Erasmus+ για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση ή After Placement, της τρέχουσας προκήρυξης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023, να συμμετάσχουν στην συνάντηση για ενημέρωση/διευκρινήσεις/επίλυση σχετικών αποριών, την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 στην αίθουσα Zoom 2 του e-class.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

“Μελέτη της επίδρασης του συμπληρώματος συμπυκνωμένης πρωτεΐνης γάλακτος και ω3 λιπαρών οξέων στη λειτουργική ικανότητα ασθενών με οστεοαρθρίτιδα κάτω άκρων τελικού σταδίου μέσω Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς””.
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σουζάνα Παπαδοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 9/11/2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

“Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει αναρτήσει τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023.”

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Άρθρο 76 και 454 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ141/Α΄/21-07-2022) καθώς και άρθρο 58 του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α΄/17-02-2021).

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (PDF)

Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού 2022-23

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2023*. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Η Αιμιλια Βασιλόπουλου, Επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΔΙΠΑΕ, σε συνεργασία με την Dr. Marija Gavrovic-Jankulovic, professor-Head of Biochemistry Department
Faculty of Chemistry University of Belgrade προσκαλούν για αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδιου, στα πλαίσια του προγράμματος Allpret. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν έως τις 28/10. Η θέση είναι έμμισθη (1960ευρω/μήνα).

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση στο σύνδεσμο: https://www.allpret.eu/en/esr-6-phd-candidate-in-vitro-uptake-activation-epithelial-cells-for-prediction-food-allergy

Έναρξη μαθήματος “Οικονομία και Διατροφική Πολιτική”

Σας ενημερώνουμε οτι η διδασκαλία του μαθήματος “Οικονομία και Διατροφική Πολιτική” (Θ+Ε, 7ο εξάμηνο, Παλαιό Π.Σ.) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 24/10, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στο σχετικό μάθημα του e-CLASS και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των διδασκόντων για περισσότερες πληροφορίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο