Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών βάσει του ΦΕΚ B’ 3479/21.08.2020.

Συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία για περισσότερες πληροφορίες:

Μετάβαση στο περιεχόμενο