ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Βασίλειος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ο Βασίλης Στεφανίδης είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με εξειδίκευση στην Ιατρική Πληροφορική. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διδάκτορας Ιατρικής Πληροφορικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταδιδάκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου στα πεδία της Μηχανικής Μάθησης και της Βιβλιομετρίας. Επιπλέον έχει Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Πληροφορική, στα Πληροφοριακά Συστήματα και στη Δια Βίου Μάθηση με εξειδίκευση στην Ηγεσία και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Τέλος, είναι πιστοποιημένος CCNA (Cisco Certified Network Associate Routing & Switching).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα επιστημονικά πεδία της Ιατρικής Πληροφορικής, της Υγείας, της Μηχανικής Μάθησης και της Βιβλιομετρίας.

Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πολλά ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, είναι μέλος του μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), συγγραφέας & κριτής Σχολικών Βιβλίων και Προγραμμάτων Σπουδών και μέλος αρκετών μητρώων επιμορφωτών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Χειμερινό – 2021-2022 – Β. Στεφανίδης


Ώρες συνεργασίας με φοιτητές (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο)

Δευτέρα 13:00-15:00
Παρασκευή 13:00-15:00

Εργαστήριο Πληροφόρησης - Ισόγειο παλαιού κτιρίου ΤΕΔΔ

- PhD, Ιατρική Πληροφορική, Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- PostDoc, Μηχανική Μάθηση και Βιβλιομετρία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
- MSc, Ιατρική Πληροφορική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- MSc, Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης (κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία), Tμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- MSc, Πληροφοριακά Συστήματα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
- Πτυχίο, Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας