ΚΥΡΑΝΑΣ, Ευστράτιος

Καθηγητής

Ο Ευστράτιος Κυρανάς είναι Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι Χημικός -Τεχνολόγος Τροφίμων, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη συσκευών και μεθόδων ανάλυσης τροφίμων και βιολογικών υγρών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην παρασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο νέων προϊόντων διατροφής, καθώς και στη μελέτη των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής πρόσληψης ομάδων του πληθυσμού. Ασχολείται με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, με πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες των ελλήνων εφήβων, καθώς και της σχέσης των καταναλωτών με τα πρόσθετα των τροφίμων, τα συμπληρώματα διατροφής και τη διατροφική ετικέτα. Είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου “Διερεύνηση, Ανάλυση και Αξιολόγηση Τροφίμων και Διατροφικών Συνηθειών“.

Έχει διατελέσει μέλος εθνικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών επιτροπών (του IDF-“Main Components in Milk”, της EFSA-“European Food Consumption Database”, του ΕΦΕΤ-“Διατροφή”), Ερευνητής και Επιστημονικά υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι συγγραφέας επιστημονικών συγγραμμάτων, δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, καθώς και ανακοινώσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Αν. Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, Διευθυντής του Τομέα Τροφίμων-Διατροφής, Διευθυντής ερευνητικών εργαστηρίων, Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Υπεύθυνος του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Εαρινό – 2021-2022 – ΚΥΡΑΝΑΣ


Ώρες συνεργασίας με φοιτητές (ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο)

Τρίτη 11:00-13:00
Τετάρτη 12:00-13:00
Πέμπτη 12:00-13:00

Νέο κτίριο ΤΕΔΔ

- Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων, ΚΑΤΕΕ Θεσσαλονίκης, (1977)
- Πτυχίο Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1983)
- Διδακτορικό Δίπλωμα, Ανάπτυξη αναλυτικών συσκευών & μεθόδων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (1995)
- Διεθνές Πτυχίο Επιθεωρητού Πιστοποίησης Ποιότητας, IRCA (2003)
Μετάβαση στο περιεχόμενο