ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Δρ. Μιχάλης Α. Τερζίδης είναι απόφοιτος και διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στην Οργανική Σύνθεση. Έχει κάνει μεταδιδακτορική έρευνα πάνω στις βλάβες του γενετικού υλικού από το οξειδωτικό στρες, ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με προσωπική Υποτροφία Marie Curie Intra-European Fellowship στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας στην Μπολόνια (CNR). Συνέχισε την μετεκπαίδευσή του πάνω στη φωτοχημεία με χρήση φωτός από πηγές laser στο Ινστιτούτο Προηγμένης Τεχνολογίας (ΑΤΙ) του Πανεπιστημίου του Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εργάστηκε και ως Επίκουρος Καθηγητής (Lecturer). Στη συνέχεια εργάστηκε στη φαρμακοβιομηχανία ως Επιστήμονας Ερευνητής του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης Δραστικών Ουσιών (APIs) της εταιρείας Φαρματέν στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθεση και μελέτη βιοδραστικών ενώσεων με επίδραση στη διατροφή του ανθρώπου».

Τελεί Επιστημονικά Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου PhotoDaLu [776] της 1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών. Το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και τεχνολογιών στις ερευνητικές περιοχές της φωτοχημείας, της πράσινης χημείας και της χημικής κατάλυσης, στοχεύοντας στη βιώσιμη εφαρμογή τους σε μεγάλες κλίμακες για τη σύνθεση δραστικών ενώσεων ή και πρόδρομων ενώσεων ή ενδιαμέσων αυτών, και επίσης στην εφαρμογή τους στην ανάπτυξη νέων φωτοδυναμικών θεραπειών.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην σύνθεση και την μελέτη βιοδραστικών ενώσεων ή και ενδιαμέσων αυτών, καθώς και στη μελέτη βιομιμητικών μοντέλων της επίδρασης του οξειδωτικού στρες σε βιομόρια όπως το DNA, τα λίπη και τις πρωτεΐνες. Με κριτήρια την ερευνητική του πορεία και την συμβολή του σε δράσεις ανάδειξης της επιστήμης της Χημείας το 2019 επιλέχθηκε από την Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC) ως εκπρόσωπος του στοιχείου Λίθιο στον Περιοδικό Πίνακα των Νέων Χημικών.

  |     LinkedIn

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές (ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο)

Δευτέρα 14:00-15:00
Τρίτη 10:00-12:00

Γραφείο 26, Κτίριο ΣΕΥ, 1ος Όροφος

- Πτυχίο Τμήματος Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- PhD, Οργανική Σύνθεση, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μετάβαση στο περιεχόμενο