Γραμματεία

Η διοικητική υποστήριξη των σπουδών καλύπτεται από τη γραμματεία του Τμήματος. Η γραμματειακή υποστήριξη καλύπτει φοιτητικές δράσεις, όπως:

  • Εγγραφές, κατατάξεις και μεταγραφές
  • Τήρηση μητρώων φοιτητών
  • Έκδοση πιστοποιητικών
  • Έκδοση δελτίων βαθμολογίας μαθημάτων
  • Έλεγχο προαπαιτούμενων μαθημάτων, απαλλαγών από μαθήματα
  • Έκδοση βιβλιαρίου σπουδών
  • Έκδοση πτυχίων

Η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8:00 – 14:00 μμ.

Η ώρα εξυπηρέτησης φοιτητών είναι τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 10.00 – 12.00 μμ.

Συμβουλευτείτε επίσης: