Γραμματεία

Η διοικητική υποστήριξη των σπουδών καλύπτεται από τη γραμματεία του Τμήματος. Η γραμματειακή υποστήριξη καλύπτει φοιτητικές δράσεις, όπως:

  • Εγγραφές, κατατάξεις και μεταγραφές
  • Τήρηση μητρώων φοιτητών
  • Έκδοση πιστοποιητικών
  • Έκδοση δελτίων βαθμολογίας μαθημάτων
  • Έλεγχο προαπαιτούμενων μαθημάτων, απαλλαγών από μαθήματα
  • Έκδοση βιβλιαρίου σπουδών
  • Έκδοση πτυχίων

Συμβουλευτείτε επίσης: 

Μετάβαση στο περιεχόμενο