Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες προς τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδρύματος:

Υπηρεσίες CAS/SSO

Σύνδεση μέσω της Υπηρεσίας Κεντρικής Πιστοποίησης Χρηστών (CAS/SSO) – λογαριασμός που έχετε λάβει μέσω του https://uregister.the.ihu.gr/.

Ιδρυματικές Υπηρεσίες

Σύνδεση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού – λογαριασμός που λάβατε κατά την εγγραφή σας στο τμήμα / δελτίο ενεργοποίησης.

Υπηρεσίες Τμήματος

Σύνδεση με ξεχωριστό κωδικό – συμβουλευτείτε τις πληροφορίες στη σχετική σελίδα της κάθε υπηρεσίας

Αντιμετώπιση προβλημάτων

  • Μπορείτε να διαχειριστείτε τον CAS/SSO λογαριασμό σας (π.χ. επαναφορά) στην ιστοσελίδα https://mypassword.the.ihu.gr/ (αφού, φυσικά, έχετε ολοκληρώσει για πρώτη φορά τη διαδικασία στο https://uregister.ihu.gr/).
  • Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον CAS/SSO λογαριασμό  ή με τον Ιδρυματικό λογαριασμό σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δικτύου (NOC)
Μετάβαση στο περιεχόμενο