Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες προς τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδρύματος:

Υπηρεσίες Τμήματος

Ιδρυματικές Υπηρεσίες

(σύνδεση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού – λογαριασμός που λάβατε κατά την εγγραφή σας στο τμήμα / δελτίο ενεργοποίησης)

Υπηρεσίες SSO

(σύνδεση μέσω της Υπηρεσίας Κεντρικής Πιστοποίησης Χρηστών – λογαριασμός που έχετε λάβει μέσω του https://uregister.the.ihu.gr/)