ΠΜΣ «Διατροφή και Διαιτολογία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διατροφή και Διαιτολογία», εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Προσφέρει τρεις κατευθύνσεις:

  • Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
  • Αθλητική Διατροφή
  • Κλινική Διαιτολογία

Το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή προηγμένων γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανάγκες στις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογία. Απευθύνεται σε πτυχιούχους μίας σειράς Τμημάτων που άπτονται αυτών των επιστημονικών τομέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, το ΠΜΣ διαθέτει ξεχωριστή ιστοσελίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Για επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΜΣ:

Γραμματεία ΠΜΣ Διατροφή και Διαιτολογία
Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ΤΘ141 Σίνδος, 57400, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 013444 (Τρίτη & Πέμπτη, 10:00-15:00)
Fax: 2310791176
e-mail: pms.diatrofi@nutr.teithe.gr 

Μετάβαση στο περιεχόμενο