ΠΜΣ «Διατροφή και Διαιτολογία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διατροφή και Διαιτολογία», εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Προσφέρει τρεις κατευθύνσεις:

  • Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
  • Αθλητική Διατροφή
  • Κλινική Διαιτολογία

Το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή προηγμένων γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανάγκες στις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογία. Απευθύνεται σε πτυχιούχους μίας σειράς Τμημάτων που άπτονται αυτών των επιστημονικών τομέων.

Το ΠΜΣ διαθέτει ξεχωριστή ιστοσελίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο