ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ, Στεφανία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό


Ώρες συνεργασίας με φοιτητές (ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο)

Δευτέρα 10:00-12:00
Τρίτη 08:00-10:00

Αίθουσα Zoom 7 - έπειτα από επικοινωνία μέσω e-mail

- Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995)
- MSc Σπουδές στην Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΕΑΠ (2012)
- PhD Θαλάσσια Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2006)