ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ, Στεφανία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

- Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995)
- MSc Σπουδές στην Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΕΑΠ (2012)
- PhD Θαλάσσια Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2006)
Μετάβαση στο περιεχόμενο