ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ

Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος

Η Ελισάβετ Βαρδάκα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με εξειδίκευση στην Διατροφική και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία.

Κύρια πεδία της ερευνητικής της δραστηριότητας είναι: α) η βιοποικιλότητα μικροοργανισμών (μορφολογική, οικοφυσιολογική, οικολογική και μοριακή ανάλυση), β) η μελέτη μικροοργανισμών με  τεράστια σημασία στη διατροφή (π.χ. συμπληρώματα διατροφής), γ) η οικολογία μικροοργανισμών σε λιμνοποτάμια συστήματα, η εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του νερού με βάση το φυτοπλαγκτό, τα φαινόμενα «άνθισης του νερού» και οι επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία, δ) οι τοξίνες υδρόβιων μικροοργανισμών (ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων, αναγνώριση, ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός βιοτοξινών), ε) η εκτίμηση κινδύνου από την παρουσία βιοτοξινών μικροοργανισμών σε νερό και  αλιεύματα, στ)  η σχέση του βακτηρίου Helicobacter pylori με ανθρώπινα νοσήματα.

Έχει δημοσιεύσει άνω των 100 εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε 2 Ευρωπαϊκά και 12 Εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

- Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ΑΠΘ
- Πτυχίο Βιολογίας, ΑΠΘ
- Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (2001)
Μετάβαση στο περιεχόμενο