ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος

Καθηγητής

Ο Α. Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με εξειδίκευση στη Βιοανόργανη Χημεία (Bioinorganic Chemistry).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνθεση συμπλόκων ενώσεων μετάλλων χρησιμοποιώντας ως ligands βάσεις του Schiff, φυτοφάρμακα, αντιμικροβιακά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, στη σύνθεση μικτών συμπλόκων Μο-Cu για τη μελέτη της ανταγωνιστικής δράσης μεταλλοϊόντων με βιολογικό ενδιαφέρον, στη μελέτη των συμπλόκων με φασματοσκοπικές μεθόδους (IR, UV-vis, EPR), στοιχειακή ανάλυση, μαγνητικές μετρήσεις και με επίλυση της δομής τους με περίθλαση ακτινών Χ, στη μελέτη της αντιοξειδωτικής, αντιφλεγμονώδους και αντιμικροβιακής δράσης συμπλόκων ενώσεων και στη μελέτη λειτουργικών τροφίμων και φαρμακευτικών τροφίμων.

Έχει διοργανώσει πληθώρα Πανελληνίων και Διεθνών Συνεδρίων. Έχει δημοσιεύσει άνω των 40 εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Perontsis, S., Dimitriou, A., Fotiadou, P., Hatzidimitriou, A.G., Papadopoulos, A.N., Psomas, G., Cobalt(II) complexes with the non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac and nitrogen-donor ligands (2019) Journal of Inorganic Biochemistry, 196.

Dimiza, F., Raptopoulou, C.P., Psycharis, V., Papadopoulos, A.N., Psomas, G., Manganese(ii) complexes with the non-steroidal anti-inflammatory drugs naproxen and mefenamic acid: Synthesis, structure, antioxidant capacity, and interaction with albumins and DNA (2018) New Journal of Chemistry, 42 (20), pp. 16666-16681.

Deligiannidou Georgia-Eirini, Kontogiorgis Christos, Hadjipavlou-Litina Dimitra, Lazari Diamanto, Konstantinidis Theodoros and Papadopoulos Athanasios, Antioxidant contribution of Lavender (Lavandula angustifolia), sage (Salvia officinalis), tilia (Tilia tomentosa) and sideritis (Sideritis perfoliata) beverages prepared at home. (2018) Journal of Food Science & Technology, 3 (4), pp 360-377

Kontogiorgis, C., Deligiannidou, G.-E., Hadjipavlou-Litina, D., Lazari, D., Papadopoulos, A., Antioxidant protection: The contribution of proper preparation of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) beverage., (2016) Industrial Crops and Products, 79, pp. 57-62.

  Scopus
  |     LinkedIn
- Πτυχίο Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. (1991)
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Διδακτική της Χημείας και νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (2004)
- Διδακτορικό Δίπλωμα, Βιοανόργανη Χημεία (2000)
Μετάβαση στο περιεχόμενο