ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος

Ο Λάμπρος Κοκοκύρης αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έκανε τις μεταπτυχιακές σπουδές του  στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης απ’ όπου έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Θαλάσσια Βιολογία και το διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσιολογία των Εκτρεφόμενων Ψαριών. Μετεκπαιδεύτηκε σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα στη Σκωτία και τη Γαλλία ως υπότροφος  του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών  (πρώην Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης) και ερευνητής-υπότροφος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το 2000 δίδαξε μαθήματα σχετικά με τη Βιολογία, τη Φυσιολογία, την Τεχνολογία Παραγωγής και τη Διαχείριση  υδρόβιων οργανισμών σε συνθήκες εκτροφής, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών  του  Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Υπήρξε ιδιοκτήτης επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών και Διευθυντής παραγωγής στον Ιχθυογεννητικό Σταθμό Πέλλας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από το 2008 και μέχρι το 2015 ήταν Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Από το 2015 διδάσκει  μαθήματα σχετικά με τη Φυσιολογία του  Ανθρώπου, στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), όπου κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εστιάζονται στη διατροφή από υδρόβιους οργανισμούς (φυσιολογία υδρόβιων ζώων, τεχνολογία παραγωγής τροφίμων  από τη θάλασσα και τα εσωτερικά νερά, διατροφική αξία, ασφάλεια και έλεγχος ποιότητας, μαγειρική αλιευμάτων).

Έχει απασχοληθεί σε 15 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα (σε 3 από αυτά ως Επιστημονικά Υπεύθυνος) και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 60 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.


Ώρες συνεργασίας με φοιτητές (ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο)

Τετάρτη 09:00-10:00
Παρασκευή 09:00-10:00

Τετάρτη: Γραφείο κ. Κοκοκύρη (Παλαιό Κτίριο ΤΕΔΔ, Ισόγειο) | Παρασκευή: Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου (Νέο Κτίριο ΤΕΔΔ)

- Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (1990)
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Θαλάσσια Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1994)
- Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσιολογία Αναπαραγωγής των Ιχθύων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, (1998)
Μετάβαση στο περιεχόμενο