Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

Ανανεώσεις:

  • 08/10/2021: Πρώτη Ανάρτηση
  • 10/10/2021: ΠΑΛΑΙΟ ΠΠΣ: Εισαγωγη στη Βιοστατιστική – Διόρθωση ώρας έναρξης εργαστηρίου, Εισαγωγή στη Βιοχημεία – διόρθωση αριθμού εργαστηρίων
  • 19/10/2021: ΠΑΛΑΙΟ ΠΠΣ: Αλλαγή ημέρας και αίθουσας στο μάθημα “Οικονομία και Διατροφική Πολιτική”
  • 26/10/2021: ΠΑΛΑΙΟ ΠΠΣ: Προσθήκη εργαστηριακής ώρας στο μάθημα “Εργομετρία και Διατροφή”
  • 7/11/2021: Προσδιορισμός διδασκόντων και αιθουσών σε μαθήματα του Νέου & Παλαιού ΠΠΣ. Προσθήκη Εργαστηριακού τμήματος στο μάθημα “Εργομετρία και Διατροφή”

Κατεβάστε σε μορφή PDF: