Αξιολόγηση

Εσωτερική Αξιολόγηση

Για να δείτε τις εσωτερικές αξιολογήσεις του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, πατήστε εδώ

Εξωτερική Αξιολόγηση.

Για να δείτε την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο