Επιστημονικά συνέδρια

Κάθε διετία, το τμήμα διοργανώνει με επιτυχία το Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας.

13ο Μακεδονικό Συνέδριο (2020)

Προηγούμενα συνέδρια:

(οι πληροφορίες/υπο-σελίδες των παλαιότερων συνεδρίων βρίσκονται υπό κατασκευή και θα είναι σύντομα διαθέσιμες)