Εκλογή Εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Προκήρυξη Εκλογών

 

Για την ανάδειξη εκπροσώπου (Τακτικού και Αναπληρωματικού) των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

————————–

Για την ανάδειξη εκπροσώπου (Τακτικού και Αναπληρωματικού) των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων:

 1. “Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον χαρακτηρισμό βρώσιμων ανθέων με τεχνολογικές εφαρμογές σε τρόφιμα και καλλυντικά”.
  Επιβλέπων Καθηγητής: Καθ. Α. Παπαδόπουλος

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 03/06/2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “Μοντελοποίηση, ανάλυση και πρόβλεψη των διατροφικών συνηθειών και της συμπεριφοράς των καταναλωτών με τη χρήση έξυπνων συστημάτων και συσκευών”.
  (“Modelling, analysis and prediction of dietary habits and consumer behaviour using smart systems and devices”)

  Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Πάγκαλος, Επίκουρος Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 26/02/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “Παράγοντες που επιδρούν στις σήψεις σε πυρηνόκαρπα, μυκοτοξίνες και επιδράσεις στην ασφάλεια και την ποιότητα των καρπών”.
  Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θωμάς Θωμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 20/01/2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “Βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των κάστανων με την χρήση βιολογικών μεθόδων καταπολέμηση παθογόνων που προκαλούν σήψεις”.
  Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θωμάς Θωμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 15/01/2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρακτικό Αξιολόγησης για Πρόσληψη 407/80 στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πρακτικό Αξιολόγησης για Πρόσληψη 407/80 στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πρόσληψη Διδασκόντων Βάσει του Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. «Η συσχέτιση μεταξύ της άμεσης και μακροχρόνιας χορήγησης ενός προ-αγωνιστικού συμπληρώματος διατροφής και της αθλητικής απόδοσης σε αθλητές καλαθοσφαίρισης»
  Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Σ. Παπαδοπούλου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 23/11/2020