Τελετή Ορκωμοσίας 2022

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας:

Γνωστοποιείται ότι η τελετή ορκωμοσίας για τη λήψη πτυχίου των φοιτητών/τριών που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους κανόνες λήψης πτυχίου του προγράμματος σπουδών τους, και αιτήθηκαν για την λήψη πτυχίου έως τις 15/12/2021, θα διεξαχθεί διά ζώσης, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ, Σίνδος, τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΤΕ Διατροφής και Διαιτολογίας (παλαιό πρόγραμμα σπουδών):

Ομάδα Α: ΤΡΙΤΗ 10/5/2022, 17.00-19.00

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΠΕ Διατροφής και Διαιτολογίας (ενδιάμεσο Πρόγραμμα σπουδών):

 

Ομάδα Β: ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5/2022, 12.00-14.00

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΤΕ Αισθητικής και Κοσμητολογίας

 

Ομάδα Γ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/2022, 12.00-14.00 ή

Ομάδα Δ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/2022, 14.00-16.00

Δήλωση Ομάδας

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν στο σύνδεσμο (φόρμα) που ακολουθεί παρακάτω έως 8/4/2022 την ομάδα επιλογής τους για την φυσική παρουσία στην ορκωμοσία ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ θα παραστούν στην ορκωμοσία με φυσική παρουσία, θα πρέπει να επιλεχθεί η σχετική απάντηση στη φόρμα. Σε αυτή την περίπτωση, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση που θα δίνει αναλυτικές  οδηγίες για τον τρόπο λήψης των πιστοποιητικών, μετά την ημερομηνία ορκωμοσίας.

Υπεύθυνη δήλωση

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι – ανεξαρτήτως της διαδικασίας δήλωσης ομάδας – οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αρχείο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 που θα δημιουργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr σε μορφή PDF στην οποία θα δηλώνουν ότι:

================================
1. Γνωρίζω ότι η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα θα ακυρωθεί και δεν νομιμοποιούμαι να τη χρησιμοποιώ.
2. Επιθυμώ να δώσω […………………………….] *
3. Ο τόπος γέννησης μου είναι [………………] **
================================

* επιλέγετε από «όρκο θρησκευτικού τύπου» ή  «διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής μου»
**  όπως αυτός αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα

Η Υ.Δ. θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF (δημιουργείται αυτόματα από το gov.gr) και να συνοδεύει απαραίτητα τη δήλωση ομάδας βάσει των οδηγιών που ακολουθούν.

Σύνδεσμοι φόρμας

 • Σε περίπτωση που διαθέτετε λογαριασμό Google, μπορείτε να ολοκληρώσετε όλη τη διαδικασία (δήλωση ομάδας + υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) στην παρακάτω φόρμα
 • Σε περίπτωση που δε διαθέτετε λογαριασμό Google θα πρέπει:

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαδικασία ορκωμοσίας, συνιστούμε την συνεχή παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Τμήματος καθώς και του email σας.

Από τη Γραμματεία

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “Διερεύνηση των ανοσολογικών, διαιτητικών και ψυχολογικών επιπλοκών σε ασθενείς με ευαισθησία στη γλουτένη μη σχετιζόμενη με κοιλιοκάκη.”.
  Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αιμιλία Βασιλοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 16/03/2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ”.
  Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αιμιλία Βασιλοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 08/03/2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “Μοριακός χαρακτηρισμός παθογόνων που προκαλούν σήψεις σε ακτινίδια, μυκοτοξίνες και επιδράσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια των καρπών”.
  Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θωμάς Θωμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 21/02/2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Προκήρυξη Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση 2022-23

Το Ίδρυμα Ωνάση ανακοινώνει το πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2022-23. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της ανακοίνωσης υποτροφιών που αναφέρει τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας και τις διαθέσιμες ειδικεύσεις και επίπεδα σπουδών πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα προκήρυξη υποτροφιών, τους σχετικούς όρους, την αίτηση και τα δικαιολογητικά παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Συχνές Ερωτήσεις και στον Κανονισμό Υποτροφιών ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών μέσω e-mail στη διεύθυνση scholarship.applications@onassis.org ή μέσω τηλεφώνου στο +30 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057.
Oι υποτροφίες απευθύνονται σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://www.onassis.org/el/open-calls/onassis-foundation-scholarships-call-for-the-academic-year-2022-23

Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Υποψηφίων για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Υποψηφίων για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2021-2022

Εκλογή Εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Προκήρυξη Εκλογών

 

Για την ανάδειξη εκπροσώπου (Τακτικού και Αναπληρωματικού) των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

————————–

Για την ανάδειξη εκπροσώπου (Τακτικού και Αναπληρωματικού) των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο