Διαπιστωτική Πράξη Ανάδειξης Εκπροσώπου ΕΤΕΠ και Αναπληρωτή Εκπροσώπου ΕΤΕΠ Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ

Διαπιστωτική Πράξη Ανάδειξης Εκπροσώπου ΕΤΕΠ και Αναπληρωτή Εκπροσώπου ΕΤΕΠ Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ

Εκλογή Εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Πίνακας Υποψηφίων ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για Ανάδειξη Εκπροσώπου ΕΔΙΠ στο Τ.Ε.Δ.Δ.

 

 

Πίνακας Υποψηφίων ΕΤΕΠ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για Ανάδειξη Εκπροσώπου ΕΤΕΠ στο Τ.Ε.Δ.Δ.

Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ για το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων ΕΔΙΠ για το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων ΕΤΕΠ για το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

“Μελέτη της επίδρασης του συμπληρώματος συμπυκνωμένης πρωτεΐνης γάλακτος και ω3 λιπαρών οξέων στη λειτουργική ικανότητα ασθενών με οστεοαρθρίτιδα κάτω άκρων τελικού σταδίου μέσω Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς””.
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σουζάνα Παπαδοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 9/11/2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Η Αιμιλια Βασιλόπουλου, Επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΔΙΠΑΕ, σε συνεργασία με την Dr. Marija Gavrovic-Jankulovic, professor-Head of Biochemistry Department
Faculty of Chemistry University of Belgrade προσκαλούν για αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδιου, στα πλαίσια του προγράμματος Allpret. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν έως τις 28/10. Η θέση είναι έμμισθη (1960ευρω/μήνα).

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση στο σύνδεσμο: https://www.allpret.eu/en/esr-6-phd-candidate-in-vitro-uptake-activation-epithelial-cells-for-prediction-food-allergy

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙΠΑΕ το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙΠΑΕ το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2022-23 στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ

Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2022-23 στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

“Εμπλουτισμένο Σιτάρι: ένα νέο προϊον υψηλότερης διαιτητικής αξίας με χαμηλή περιεκτικότητα σε μυκοτοξίνες””.
Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θωμάς Θωμίδης, Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 5/8/2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Μετάβαση στο περιεχόμενο