Οριστικά Αποτελέσματα της Πρόσκλησης -ΑΠ 86549-2023

Έγκριση οριστικών πινάκων αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή» του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης  με ΑΠ 86549/2023

 Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης  με ΑΠ 86549/2023, Κωδικός Πρόσκλησης ΕΚΠ07 , κωδικό ΟΠΣ: 4031, με τίτλο: «Δράσεις διά βίου μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού) ΔΙΠΑΕ 2023-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 4 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023 – 2024 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» Κωδικός ΟΠΣ: 6003751 / κωδικός Φορέα: 81342

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθ. 173 Ν. 4957/22) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.( ΑΔΑ Ρ01Π46ΨΖ3Π-487)

Προκηρύσσεται η πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών για το χειμερινό – εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για τις 

εξής θέσεις:

– πλήρους απασχόλησης για δύο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική διατροφή»

– μερικής απασχόλησης για το χειμερινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή και διαιτολογία»

– μερικής απασχόλησης για το χειμερινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Προσδιορισμός θρεπτικών συστατικών τροφίμων»

– μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Εργομετρία και φυσιολογία της άσκησης»

– μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική και διατροφική πολιτική»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθ. 173 Ν. 4957/22) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.( ΑΔΑ Ρ01Π46ΨΖ3Π-487)

 

Η αίτηση Υποψηφιότητας

Διαπιστωτική Πράξη Ανάδειξης Εκπροσώπου ΕΤΕΠ και Αναπληρωτή Εκπροσώπου ΕΤΕΠ Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ

Διαπιστωτική Πράξη Ανάδειξης Εκπροσώπου ΕΤΕΠ και Αναπληρωτή Εκπροσώπου ΕΤΕΠ Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ

Εκλογή Εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Πίνακας Υποψηφίων ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για Ανάδειξη Εκπροσώπου ΕΔΙΠ στο Τ.Ε.Δ.Δ.

 

 

Πίνακας Υποψηφίων ΕΤΕΠ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για Ανάδειξη Εκπροσώπου ΕΤΕΠ στο Τ.Ε.Δ.Δ.

Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ για το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων ΕΔΙΠ για το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων ΕΤΕΠ για το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

“Μελέτη της επίδρασης του συμπληρώματος συμπυκνωμένης πρωτεΐνης γάλακτος και ω3 λιπαρών οξέων στη λειτουργική ικανότητα ασθενών με οστεοαρθρίτιδα κάτω άκρων τελικού σταδίου μέσω Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς””.
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σουζάνα Παπαδοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 9/11/2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Μετάβαση στο περιεχόμενο