Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 «Υιοθέτηση χορτοφαγικών διαιτών στην Ελλάδα: Συσχέτιση με την ψυχική υγεία και η επίδραση των ω-3 λιπαρών οξέων»

με επιβλέπουσα κ.  Σουζάνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 26/07/2024

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Εκλογικοί Κατάλογοι για τις Εκλογές για την Ανάδειξη Εκπροσώπου ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ

Εκλογικοί Κατάλογοι για τις Εκλογές για την Ανάδειξη Εκπροσώπου ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ

Εκλογές για την Ανάδειξη Εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Συνέλευση του Τμήματος

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Τ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ  

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 

«Μελέτη της οξειδωτικής και της διατροφικά συσχετιζόμενης βλάβης του DΝA σε μοριακό επίπεδο»

με επιβλέποντα τον κ. Μιχαήλ Τερζίδη, Επίκουρο Καθηγητή

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 30/05/2024

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 

«Η σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διατροφικής συμπεριφοράς, βιοχημικού προφίλ του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας μεταξύ ενηλίκων»

με επιβλέπουσα κ.  Αγαθή Πρίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 13/05/2024

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΔΙΠ & ETEΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΥ του ΔΙΠΑΕ

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΥ του ΔΙΠΑΕ

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΥ του ΔΙΠΑΕ

 

Οριστικά Αποτελέσματα της Πρόσκλησης -ΑΠ 86549-2023

Έγκριση οριστικών πινάκων αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή» του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης  με ΑΠ 86549/2023

 Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης  με ΑΠ 86549/2023, Κωδικός Πρόσκλησης ΕΚΠ07 , κωδικό ΟΠΣ: 4031, με τίτλο: «Δράσεις διά βίου μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού) ΔΙΠΑΕ 2023-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 4 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023 – 2024 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» Κωδικός ΟΠΣ: 6003751 / κωδικός Φορέα: 81342

Μετάβαση στο περιεχόμενο