Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. «Η συσχέτιση μεταξύ της άμεσης και μακροχρόνιας χορήγησης ενός προ-αγωνιστικού συμπληρώματος διατροφής και της αθλητικής απόδοσης σε αθλητές καλαθοσφαίρισης»
  Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Σ. Παπαδοπούλου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 23/11/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Tμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων:

 1. «Μελέτη τoυ ρόλου σχετικών με την διατροφή αντιοξειδωτικών στη βλάβη του DΝA σε μοριακό επίπεδο»
  Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Μ. Α. Τερζίδης
 2. «Διατροφική Αγωγή διαμέσου των σχολικών εγχειριδίων και του Ψηφιακού Αποθετηρίου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αξιολόγηση και προτάσεις»
  Επιβλέπων: Καθ. Α. Παπαδόπουλος
 3. «Διατροφική Αγωγή διαμέσου των σχολικών εγχειριδίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αξιολόγηση και προτάσεις»
  Επιβλέπων: Καθ. Α. Παπαδόπουλος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 21/10/2020

Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί άμεσα η δήλωση ατομικών στοιχείων από τους αναφερόμενους στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων ακαδ. έτους 2019-20 και να αποσταλεί με mail στο gramnutr@nutr.teithe.gr