Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Υποψηφίων για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Υποψηφίων για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2021-2022

Εκλογή Εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Προκήρυξη Εκλογών

 

Για την ανάδειξη εκπροσώπου (Τακτικού και Αναπληρωματικού) των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

————————–

Για την ανάδειξη εκπροσώπου (Τακτικού και Αναπληρωματικού) των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων:

 1. “Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον χαρακτηρισμό βρώσιμων ανθέων με τεχνολογικές εφαρμογές σε τρόφιμα και καλλυντικά”.
  Επιβλέπων Καθηγητής: Καθ. Α. Παπαδόπουλος

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 03/06/2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “Μοντελοποίηση, ανάλυση και πρόβλεψη των διατροφικών συνηθειών και της συμπεριφοράς των καταναλωτών με τη χρήση έξυπνων συστημάτων και συσκευών”.
  (“Modelling, analysis and prediction of dietary habits and consumer behaviour using smart systems and devices”)

  Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Πάγκαλος, Επίκουρος Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 26/02/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “Παράγοντες που επιδρούν στις σήψεις σε πυρηνόκαρπα, μυκοτοξίνες και επιδράσεις στην ασφάλεια και την ποιότητα των καρπών”.
  Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θωμάς Θωμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 20/01/2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “Βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των κάστανων με την χρήση βιολογικών μεθόδων καταπολέμηση παθογόνων που προκαλούν σήψεις”.
  Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θωμάς Θωμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 15/01/2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρακτικό Αξιολόγησης για Πρόσληψη 407/80 στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πρακτικό Αξιολόγησης για Πρόσληψη 407/80 στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021