ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς

Καθηγητής

Ο Θωμάς Θωμίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του ΑΤΕΙΘ (πτυχίο) και του Writtle College Sector of University of Essex (Bsc Hons) της Αγγλίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (Μsc), καθώς επίσης και διδακτορικό (PhD) στο University of Essex της Αγγλίας. Έχει εκπαιδευτική εμπειρία για περισσότερα από 15 χρόνια στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων Φυτοπαθολογίας, καθώς επίσης και στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων του Writtle College και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Έχει συντονίσει περισσότερα από 20 ερευνητικά ανταγωνιστικά και Ευρωπαϊκα προγράμματα τα τελευταία 10 χρόνια. Έχει εργαστεί για περισσότερα από 20 έτη σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικών μοντέλων πρόγνωσης εμφάνισης ασθενειών των φυτών, την αξιολόγηση της γενετικής αντοχής ποικιλιών και υποκειμένων διαφόρων οπορωφόρων δένδρων σε ασθένειες του ριζικού συστήματος και βακτήρια, καθώς επίσης και την αξιολόγηση μεθόδων χημικής καταπολέμησης ασθενειών των φυτών. Έχει συμμετάσχει ως αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων ARMINET, HORIZON 2020, Georgia National Science Foundation, Chilean National Science and Technology Commission, και ΕΛΙΔΕΚ. Έχει μία πατέντα που αφορά την χρήση Rhamnolipids στην γεωργία. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών για 6 μήνες.

Έχει δημοσιεύσει 124 Επιστημονικές Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές αναγνωρισμένου κύρους. Οι εργασίες του έχουν περισσότερες από 1260 ετεροαναφορές. Οι δείκτες αξιολόγησής του είναι: ResearchGATE Index = 34.38, GOOGLE Scholar H index = 19, GOOGLE Scholar i10-Index = 47

  |     ResearchGate
  |     LinkedIn
- Απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης τμήμα Φυτικής Παραγωγής.
- Bsc, Writtle College - University of Essex, U.K.
- Msc, University of Essex. “Iron-pathogen interactions and novel approach for control of iron chlorosis in peach trees”
- PhD, University of Essex. The detection, identification and potential, for the control of Phytophthora in Prunus spp.
Μετάβαση στο περιεχόμενο