Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμ. 2020-21

Οι αιτήσεις των φοιτητών για πρακτική άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 θα υποβληθούν στο γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος (στο ισόγειο του παλαιού κτιρίου εργαστήριο πληροφορικής) από Πέμπτη 24/09/2020 ως την Παρασκευή 02/10/2020 και ώρες 10 π.μ.- 2 μ.μ.

Οδηγίες για την Πρακτική άσκηση Χειμ. Εξαμ. 20-21

Το έντυπο της Αίτησης

 

Ενημερωτική συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19.00 θα γίνει ενημερωτική συνάντηση για την πρακτική άσκηση του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 όπου καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογιας .

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα 2 του zoom.

Επανέναρξη της Π.Α.

Κατόπιν δημοσίευσης της οδηγίας (ΦΕΚ 1699/τ.Β’/05-05-2020), δύναται να ξεκινήσει η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών του Χειμερινού 2019-2020 & Εαρινού Εξαμήνου 2020.
Μετά από ενημέρωση από τον ΟΑΕΔ μετά την άρση της απαγόρευσης, η πρακτική άσκηση θα παραταθεί για ισόχρονο διάστημα. Επισημαίνεται ότι η ισόχρονη παράταση της πρακτικής είναι αυτόματη και δεν απαιτείται καμία διαπιστωτική πράξη ή ηλεκτρονική αναγγελία – ενημέρωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες στους οποίους ασκούνταν οι φοιτητές.
Επομένως όλοι οι φοιτητές που εκπονούσαν την πρακτική τους άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο να επικοινωνήσουν με τους εργοδότες τους για να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση.
Οι φοιτητές με επιδότηση ΕΣΠΑ θα ενημερωθούν από το γραφείο πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ.

Ανακοίνωση για Επανεκκίνηση της ΠΑ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1699 τΒ’ της 5/5/2020, οι φοιτητές που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την ΠΑ του χειμερινού εξαμήνου του 2019-20 αλλά και εκείνοι που θα εκπονήσουν την ΠΑ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2020, μπορούν να ξεκινήσουν την ΠΑ από τις 11/5/2020, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι φοιτητές που εκπονούν ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, των οποίων η ΠΑ θα ξεκινήσει μετά/ή  την 1/6/2020 και μετά από προηγούμενη συνεννόηση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς ακριβώς θα ανανεωθούν-τροποποιηθούν οι συμβάσεις με τις οποίες οι φοιτητές θα επιστρέψουν στους φορείς, αλλά και κάποια άλλα διαδικαστικά θέματα,

ΑΠΟΦΑΖΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ κανένας φοιτητής στην ΠΑ μέχρις ότου τακτοποιηθούν τα προαναφερθέντα (συμβάσεις κλπ) μετά από επίσημες ενημερώσεις προς τους επιστημονικά υπεύθυνους.

Το συντομότερο δυνατόν οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους φορείς απασχόλησης και να επιβεβαιώσουν ότι:

α) ο φορέας μπορεί (προϋποθέσεις τ.μ. κλπ) και θέλει να απασχολήσει τον φοιτητή και με τις νέες συνθήκες

β) ο φορέας δεν τελεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και λειτουργεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα

γ) πότε ακριβώς διέκοψε ο φοιτητής (για το χειμερινό εξάμηνο) και πότε ακριβώς θα είναι εφικτό κατά περίσταση να επανέλθει στην εργασία του ή να ξεκινήσει για την περίπτωση του εαρινού.

Στη συνέχεια οι φορείς θα πρέπει να στείλουν email  όπου θα δηλώνουν υπεύθυνα τα παραπάνω στο email του γραφείου πρακτικής άσκησης του Τμήματος (nutrpractice@gmail.com) , και όπου θα γράφονται επίσης και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες και μετά και από την όποια ενημέρωση προκύψει από τους αρμόδιους, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση

στην Αίθουσα 2 του Zoom

την Tρίτη 12/5/20 ώρα 19.00

όπου καλούνται να συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, τόσο εκείνοι που τελείωναν την ΠΑ, όσο και εκείνοι που θα ξεκινούσαν ΠΑ τον Απρίλιο.

Παράταση της Αναστολής της Διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης μέχρι 10.05.2020

 Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 (ΦΕΚ 1293/τ. Β’/10-4-2020) για την παράταση ισχύος έως και τις 10.5.2020 της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 (ΦΕΚ 956/τ. Β΄/21.3.2020), περί αναστολής της διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 1293/Β/10-4-2020 αναστολής της Πρακτικής Άσκησης.

Αναστολή της Πρακτικής Άσκησης του Χειμερινού και Αναβολή Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, ενημερώνει τους φοιτητές ΠΑ του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 ότι, αναστέλλεται η διεξαγωγή της πρακτική τους άσκηση μέχρι τις 24-03-2020 σύμφωνα με τον αριθ. πρωτ.117/17.03.2020 του Υφυπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων με Θέμα «Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών».
Επιπλέον, με χθεσινή απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, με έναρξη 01-4-2020.

Επισυνάπτεται το Έγγραφο Υπ.Παιδείας αναβολής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών.

 

Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών σε θέσεις Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ (Εαρινό εξαμ. 2020)

Σε συνέχεια της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής των φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου 2020, της παρέλευσης των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μέχρι και 16-3-2020 να υποβάλουν οι φοιτητές ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος, και του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων επιλογής των φοιτητών για εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης ΕΕ2020, από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης επιλογής των φοιτητών των Τμημάτων του Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2020 μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020.

O πίνακας με τα οριστικά αποτελέσματα.

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της προθεσμίας, στις 05-03-2020, υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ΠΑ στην πλατφόρμα του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων των φοιτητών Πρακτικής Άσκησης Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ το Εαρινό Εξάμηνο 2020 από τις Τριμελείς Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των κάτωθι Τμημάτων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (& πρώην Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των φοιτητών των Τμημάτων σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020 το Εαρινό Εξάμηνο 2020. Τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών ΠΑ προκύπτουν λόγω ότι οι αιτήσεις των φοιτητών είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μέχρι και 16-3-2020 να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος, με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Επισυνάπτεται ο  προσωρινός πίνακας του Τμήματος  Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Εαρινού εξαμήνου 2020

Τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2020 μέσω ΕΣΠΑ , θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών των ενστάσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο