Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης με ΕΣΠΑ -Εαρινού Εξαμήνου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) ανακοινώνει ότι,  παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ πρώην ΑΤΕΙΘ, μέχρι την Κυριακή 13/03/2022, των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657, (https://praktiki.teithe.gr/crm/).  Δικαιολογητικά πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, δε θα γίνονται δεκτά.

Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Την παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13.00 θα γίνει ενημέρωση για την πρακτική άσκηση του εαρινού εξαμήνου 2021-22 όπου καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμων Διατροφής και Διαιτολογίας.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην αίθουσα 1 του zoom

Αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση με επιδότηση ΕΣΠΑ στο Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους το χρονικό  διάστημα από 14/2/2022 έως 06/03/2022 με έναρξη πρακτικής άσκησης από 01/5/2022 έως 31/10/2022,  στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (https://praktiki.teithe.gr/crm/.). Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) ηλεκτρονικά στο Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, θα πρέπει οι φοιτητές να προσκομίσουν υπογεγραμμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξης Πρακτικής στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τους σε συνέχεια της επιλογής τους από το πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του γραφείου ΕΣΠΑ praktiki.teithe.gr

Οριστικά Αποτελεσματα σε θέσεις ΠΑ για ΧΕ 2021-2022 μέσω ΕΣΠΑ

Σε συνέχεια λήξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών ΠΑ ΧΕ2021-2022 στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΠΑ ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα ακολουθώντας τον κάτωθι σύνδεσμο «ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ».

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων ΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22 μέσω ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) ανακοινώνει ότι,  παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ πρώην ΑΤΕΙΘ, μέχρι την Κυριακή 03/10/2021, των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657, (https://praktiki.teithe.gr/crm/).

Δικαιολογητικά πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, δε θα γίνονται δεκτά.

Ανακοίνωση για Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης με ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους το χρονικό διάστημα από 13/09/2021 έως 30/9/2021 στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (https://praktiki.teithe.gr/crm/.). Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) ηλεκτρονικά στο Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, θα πρέπει οι φοιτητές να προσκομίσουν υπογεγραμμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξης Πρακτικής στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τους σε συνέχεια της επιλογής τους από το πρόγραμμα. Παρατίθεται ακολούθως λίστα δικαιολογητικών εγγράφων που οφείλουν οι φοιτητές να συμπληρώσουν και να ανεβάσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και των εντύπων που θα προσκομίσουν υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τους:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσηεκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 2. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (upload Π.Σ.)
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (upload Π.Σ.)
 4. Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Φοιτητή (upload Π.Σ.)
 5. Προσωπικό Εκκαθαριστικό Εφορίας φορολογικού έτους 2020 (εφόσον υποβάλετε φορολογική δήλωση) και Φωτοτυπία 1ης & 4ης σελ. του Ε1_2020 των γονέων (αν στην 4η σελίδα φαίνεται ότι είστε προστατευόμενο μέλος θα προσκομίσετε και εκκαθαριστικό των γονέων). (upload Π.Σ.)
 6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (upload ΠΣ)
 7. Βεβαίωση Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ (upload ΠΣ)
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων(upload Π.Σ.) και εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη.
 9. Δήλωση Μοριοδότησης εκτυπωμένη και υπογεγραμμένητην οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 10. Αναλυτική Βαθμολογία μέσω ΠΥΘΕΙΑ (upload Π.Σ.)
 11. Βεβαίωση από την Γραμματεία του τμήματος ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση (upload Π.Σ.) με ημερομηνία αρ.πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ ΕΣΠΑ.
 12. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, το οποίο συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας τον σύνδεσμο  https://praktiki.teithe.gr/crm/.
 13. Αίτηση του Φορέα Απασχόλησης
 14. Βεβαίωση Απασχόλησης του Φορέα Απασχόλησης.

Επίσης, στη Δήλωση Μοριοδότησης αναφέρονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει ο φοιτητής να ανεβάσει συμπληρωματικά προκειμένου να υπολογισθεί η μοριοδότησή του.

* Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για περαιτέρω πληροφόρηση:

Διαδικασία και προυποθέσεις για Πρακτική Άσκηση

 

Οδηγίες Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (1)

 

Στο eclass υπάρχουν τα σχετικά έντυπα που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να καταθέσετε για την έναρξη.

 

Έναρξη αιτήσεων ΠΑ και ενημέρωση

Οι αιτήσεις των φοιτητών για πρακτική άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο 2021-22 θα υποβάλλονται στο γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος (στο ισόγειο του παλαιού κτιρίου εργαστήριο πληροφορικής) από τρίτη 07/09/2020 και ώρες 10 π.μ.- 2 μ.μ 

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ωρα 18.00 θα γίνει ενημερωτική συνάντηση για την πρακτική άσκηση του χειμερινού εξαμήνου 2021-22 όπου καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμων Διατροφής και Διαιτολογιας .

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί  διαδικτυακά στην αίθουσα 7 του zoom.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για πρακτική άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο 2021-22 να εγγραφούν στο eclass στο μάθημα «πρακτική άσκηση» και να καταθέσουν αρχικά ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο σχετικό πεδίο: δικαιολογητικά για αιτήσεις ΠΑ χειμερινού εξαμήνου 2021-22.  

Τα δικαιολογητικά θα τα καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στο γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος.

Τα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση έναρξης ΠΑ (υπάρχει στο eclass)
 2. Αναλυτική βαθμολογία εκτυπωμένη από το pithiaσε μορφή PDF (και την πρώτη σελίδα χωριστά όπου φαίνονται τα στοιχεία φοιτητή)
 3. Βεβαίωση απασχόλησης και ασφάλισης από φορέα απασχόλησης (όχι για τα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης)

Όλα τα έγγραφα να κατατεθούν σε μορφή pdf

Απαραίτητη προϋπόθεση οι φοιτητές να οφείλουν μέχρι 8 μαθήματα και κανένα ειδικότητας.

Προσοχη: παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφερονται για νοσοκομεια θεσσαλονικης να μην επικοινωνουν με τα νοσοκομεια αλλά να γραψουν στις αιτησεις τους τη σειρα προτιμησης στις επιλογες τους ωστε να δημιουργηθει λιστα προτεραιοτητας με βαση κριτηρια επιδοσης από τον παρακατω πίνακα.

Η προθεσμία αιτήσεων για τα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης είναι μέχρι την Κυριακή 19/9/2021 γιατί πρέπει να αξιολογηθούν και να γίνει η επιλογή των φοιτητών που θα καλύψουν τις θέσεις. Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις θα υπάρξει β΄φαση αιτήσεων και αξιολόγησης.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την ΠΑ με επιδότηση ΕΣΠΑ δε θα κάνουν την απλή αίτηση έναρξης ΠΑ αλλά πρέπει να κάνουν ειδική αίτηση και να προσκομίσουν επίσης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (επίδοσης, κοινωνικά, εισοδηματικά) όταν ανακοινωθεί από το ΕΣΠΑ προθεσμία αιτήσεων.

Σημειώνουμε, ότι για το δημόσιο τομέα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη θέση με αμοιβή (176,08€) και ασφάλιση για τον/την ασκούμενο/η φοιτητη/τρια.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

 

1.Α. Eπίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%)

 

Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Y * 3,5

 

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35

Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5

 

1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (15%)

 

 

 

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο = 15

Θ’ (9ο) εξάμηνο = 10

Ι’ (10ο) εξάμηνο = 5

11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο = 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (15%)

 

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

0 μαθήματα = 15

1-2 μαθήματα = 10

3-4 μαθήματα = 5

5 και ανωτέρω μαθήματα = 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

65

 

 

Οριστικά-Τελικά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (praktiki.teithe.gr) έχουν αναρτηθεί τα Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

 

Παράταση Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση Μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ πρώην ΑΤΕΙΘ, μέχρι τις 30/5/2021, των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657, (https://praktiki.teithe.gr/crm/).

Δικαιολογητικά πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, δε θα γίνονται δεκτά.

Aνακοίνωση για τις αιτήσεις ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους το χρονικό διάστημα από 17/05/2021 έως 25/5/2021 στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (https://praktiki.teithe.gr/crm/.). Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) ηλεκτρονικά στο Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, θα πρέπει οι φοιτητές να προσκομίσουν υπογεγραμμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξης Πρακτικής στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος. Παρατίθεται ακολούθως λίστα δικαιολογητικών εγγράφων που οφείλουν οι φοιτητές να συμπληρώσουν και να ανεβάσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και των εντύπων που θα προσκομίσουν υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 2. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Φοιτητή
 5. Προσωπικό Εκκαθαριστικό Εφορίας φορολογικού έτους 2019 (εφόσον υποβάλετε φορολογική δήλωση) ΚΑΙ Φωτοτυπία 1ης & 4ης σελ. του Ε1_2019 των γονέων.
 6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
 7. Βεβαίωση Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων και εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη.
 9. Δήλωση Μοριοδότησης εκτυπωμένη και υπογεγραμμένητην οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 10. Αναλυτική Βαθμολογία
 11. Βεβαίωση από την Γραμματεία του τμήματος ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση
 12. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, το οποίο συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο  https://praktiki.teithe.gr/crm/.
 13. Αίτηση του Φορέα Απασχόλησης
 14. Βεβαίωση Απασχόλησης του Φορέα Απασχόλησης.

Επίσης, στη Δήλωση Μοριοδότησης αναφέρονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει ο φοιτητής να ανεβάσει συμπληρωματικά προκειμένου να υπολογισθεί η μοριοδότησή του.

Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα  του γραφείου ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο:https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/

Για περαιτέρω πληροφόρηση παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες του γραφείου ΕΣΠΑ στο σύνδεσμο :https://praktiki.teithe.gr

Ανακοίνωση-κριτηρίων-ΠΑ- ΕΣΠΑ- EE2020-2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο