Διάλεξη της κ. Νίκη Κατσίκη

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ. η κ. Νίκη Κατσίκη θα δώσει διάλεξη στους φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας με θέμα «Ο ρόλος των λιπιδίων στην αντιμετώπιση του διαβήτη» στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ZOOM 7.

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

 

H Πρόεδρος του Τμήματος

Ελισάβετ Βαρδάκα

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΕΑΡ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε οτι έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 (εξεταστική Εαρινού εξαμήνου).

Σε περίπτωση αλλαγών, αυτές θα αναγράφονται στην παραπάνω ιστοσελίδα. Σας επισημαίνουμε να μη συμβουλεύεστε εκδόσεις του προγράμματος εξετάσεων από εξωτερικές ιστοσελίδες.

Κάποιες βασικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αναφέρονται στο πρόγραμμα εξετάσεων (PDF) καθώς και στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Παράταση διανομής Συγγραμμάτων

Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.
(βλέπε σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2020.pdf).

 

Διεξαγωγή εξετάσεων (από αναβολή) για κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 που είχαν προγραμματισθεί να διεξαχθούν 01-15 Δεκεμβρίου 2020 αλλά αναβλήθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 160442/Ζ1/23-11-2020 απόφαση του αρμόδιου για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα διεξαχθούν με βάση την απόφαση της 8ης/12-05-2021 Συνέλευσης του Τμήματος, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ, Σίνδος, ως ακολούθως:

 1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Δευτέρα 24/05/2021 και ώρα 10.00 πμ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Τετάρτη 26/05/2021 και ώρα 10.00 πμ
 3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ: Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 10.00 πμ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν ΜΟΝΟ όσοι/-ες υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020).

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες να επιβεβαιώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις εξετάσεις στέλνοντας e-mail στη γραμματεία του τμήματος (info@nutr.ihu.gr)

Βεβαίωση Μετακίνησης

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι.:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021

Οδηγίες-Μέτρα για COVID

Σύμφωνα:

 • άρθρο 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει
 • της Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682)
 • της. 48918/Ζ1/28.4.2021 απόφασης του ΥΠΑΙΘ με θέμα “Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021” (Β’1818)

προβλέπεται:

α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους μαθητές/ καταρτιζόμενους/ εκπαιδευόμενους/ μαθητευόμενους και εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των μαθητών/ καταρτιζόμενων/ εκπαιδευόμενων/ μαθητευόμενων και μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών.

γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.

δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.

στ. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ COVID ΚΑΤ ΕΞΕΤ 2020-21

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

Οδηγίες για υποψήφιους/ες

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Φ1/192329/Β3/13.12.2013 του ΥΠΠΕΘ:

 1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου/ας προσκομίζεται από αυτόν/ήν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του/της.
 2. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
 3. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 4. Κάθε υποψήφιος/α που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του/της και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 5. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο/η υποψήφιος/α στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του/της βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν/ήν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο/η επιτηρητής/τρια που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο/η εξεταζόμενος/η που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του/της αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι/ες να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο/η υποψήφιος/α που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
 6. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του/της υποψηφίου/ας ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον/την ίδιο/α τον/την υποψήφιο/α με την ευθύνη των επιτηρητών/τριών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο

 

Έναρξη των μαθημάτων με διδάσκουσα την κ. Δ. Κομνηνού

Η έναρξη των μαθημάτων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

με διδάσκουσα την κ. Δ. Κομνηνού, ξεκινά από Δευτέρα 10/5/2021 σε ημέρα και ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου.
Αναλυτικές πληροφορίες για την διεξαγωγή των μαθημάτων θα δοθούν από την διδάσκουσα στο πρώτο μάθημα.

Προσκλήση για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μπορούν να κάνουν αίτηση για υποψηφιότητα εγγραφής στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης). Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ).

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

EFAD – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φοιτητών Διαιτολογίας (ENDietS)

Η ομάδα ENDietS (European Network of Dietetics Students / Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φοιτητών Διαιτολογίας) του EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) ενημερώνει για τα παρακάτω:

– Οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να παρακολουθούν τα νέα της ομάδας ENDietS μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν εγγραφή κάνοντας subscribe με το email τους σε αυτό το σύνδεσμο και παράλληλα να συνδεθούν με την ομάδα στα social media ακολουθώντας τα παρακάτω link:

– O EFAD διοργανώνει διαγωνισμό που τρέχει αυτό το μήνα και αφορά διαιτολόγους και φοιτητές διαιτολογίας με έπαθλα που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν και registration fees για το 13th European Congress of Dietetics του EFAD, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 
 

 

Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Οι δηλώσεις των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από Τετάρτη 7/4/2021 έως Τετάρτη  14/04/2021. Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των φοιτητών στα ακόλουθα:

 • Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά την δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα ΠΥΘΙΑ παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Κρατήστε αντίγραφο στο αρχείο σας.
 • Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) που παρακολουθούν (Παλαιό ΠΠΣ ένταξη πριν το 2019, ΝΕΟ ΠΠΣ ένταξη μετά το 2019). Πληροφορίες για τα μαθήματα των 2 ΠΠΣ δίδονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (Οδηγός Μετάβασης στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ihu.gr)).
 • Τη δήλωση μαθημάτων των φοιτητών που έχουν κάνει την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα Σπουδών για πτυχίο ΠΕ του ΔΙΠΑΕ το Εαρινό εξάμηνο 2021, θα την κάνει η Γραμματεία. Οι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την σχετική αίτηση (Αιτήσεις / Βεβαίωσεις – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ihu.gr)) στο e-mail της Γραμματείας. Παρακαλείστε στην αίτηση να αναφέρετε μόνον τα ονομάτων των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου που πρόκειται να παρακολουθήσετε.

Έναρξη διανομής βιβλίων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.
Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf) οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).