Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

 Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για πρακτική άσκηση στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 να εγγραφούν στο eclass στο μάθημα «πρακτική άσκηση» και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο σχετικό πεδίο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑ
  2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ PITHIA ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF (ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ)
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
  4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΖΩΣΗΣ ΠΑ

Όλα τα έγγραφα να κατατεθούν σε μορφή pdf

Απαραίτητη προϋπόθεση οι φοιτητές να οφείλουν μέχρι 8 μαθήματα και κανένα ειδικότητας με εξαίρεση το μάθημα διατροφική αγωγή – αγωγή υγείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για νοσοκομεία Θεσσαλονίκης δεν επικοινωνούν με τα νοσοκομεία αλλά πρέπει να γράψουν στις αιτήσεις τους τη σειρά προτίμησης στις επιλογές τους ώστε να δημιουργηθεί λίστα προτεραιότητας με βάση κριτήρια επίδοσης από τον παρακάτω πίνακα. Οι θέσεις για νοσοκομεία θα ενεργοποιηθούν όταν επιτραπεί η διαζωσης ΠΑ .

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για εσπα δε θα κάνουν τώρα αίτηση αλλά πρέπει να κάνουν αίτηση και να προσκομίσουν επίσης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (επίδοσης, κοινωνικά, εισοδηματικά) όταν ανακοινωθεί από το εσπα προθεσμία αιτήσεων.

Σημειώνουμε, ότι για το δημόσιο τομέα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη θέση με αμοιβή (176,08€) και ασφάλιση για τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

 

1.Α. Eπίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%)

 

Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Y * 3,5

 

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35

Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5

 

1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (15%)

 

 

 

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο ð 15

Θ’ (9ο) εξάμηνο ð 10

Ι’ (10ο) εξάμηνο ð 5

11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο ð 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (15%)

 

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

0 μαθήματα ð 15

1-2 μαθήματα ð 10

3-4 μαθήματα ð 5

5 και ανωτέρω μαθήματα ð 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

65

 

 

 

Ανακοίνωση – Ενημέρωση για τους Φοιτητές που Ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική Άσκηση στο Εαρινό εξάμηνο 2020-21

Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00, θα γίνει ενημερωτική συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση του Εαρινού Εξαμήνου 2020-21, όπου καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην αίθουσα 7 του ZOOM.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος

Αγαθή Πρίτσα

Δυνατότητα Λήξης Πρακτικής Άσκησης με 70% Ολοκλήρωση για τους Φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου 2020

“Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ 59181/Ζ1/19-5-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1935/τ΄Β/20-05-2020) και το υπηρεσιακό σημείωμα της Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ αποφασίζει την αναγνώριση και ολοκλήρωση αποκλειστικά της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υλοποιήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια κατ΄ ελάχιστο όριο το 70% του φυσικού αντικειμένου (105 ένσημα).

Φυσικά δίνεται η επιλογή σε όποιον/α φοιτητή/τρια επιθυμεί να περιμένει και να ολοκληρώσει την ΠΑ υλοποιώντας και τα 150 ημερομίσθια όταν αρθεί η αναστολή της ΠΑ με φυσική παρουσία.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε.

Αύριο Τρίτη 9-2-2021 στις 7 το απόγευμα  συνάντηση στην Αίθουσα ΖΟΟΜ 1 για περισσότερες διευκρινήσεις.”

Αγαθή Πρίτσα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310 013384, 2310 013923
email: agpritsa@nutr.teithe.gr

Δυνατότητα Εξ΄ Αποστάσεως Πρακτική Άσκηση – Τηλεργασία

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της υπ.αριθμ. 383/10-11-2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού κ. Β. Διγαλάκη, Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899) σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως (τηλεργασίας) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•       η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.
•       το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται,
•       εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και επίβλεψη από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της  εξ αποστάσεως διεξαγωγής παρακαλείσθε εφόσον συνεχίσετε την πρακτική σας άσκηση εξ αποστάσεως, να προωθήσετε την επισυναπτόμενη Βεβαίωση Τηλεργασίας στους Φορείς Aπασχόλησης σας προς συμπλήρωση και υπογραφή.

Στη συνέχεια, οφείλετε  να αποστείλετε τη Βεβαίωση αυτή στο nutrpractice@gmail.com, σε μορφή pdf  μέχρι και τη Δευτέρα 16-11-2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η διαδικασία της εξ αποστάσεως εργασίας ισχύει αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ή τυχόν παράταση αυτής.

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ  ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΠΑ.

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές για τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 71342/2020 (ΦΕΚ 4899/τ. Β’/06-11-2020), “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020”, που ορίζει για το πεδίο δραστηριότητας 9. “Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), την αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών.

ΦΕΚ4899 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2020-21

Λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ στις 12-10-2020, στην πλατφόρμα του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων των φοιτητών Πρακτικής Άσκησης Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021 από την Τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (& πρώην Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των φοιτητών των Τμημάτων σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης»,MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020 το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021.
Τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών ΠΑ προκύπτουν λόγω ότι οι αιτήσεις των φοιτητών είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μέχρι και 22-10-2020 να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος, με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
Παρατίθεται ο προσωρινός πίνακας.
Τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021 μέσω ΕΣΠΑ , θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών των ενστάσεων.

Τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών ΠΑ

Παράταση Αιτήσεων Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ ΧΕ 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο δίκτυο τις προηγούμενες ημέρες, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ΠΑ χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 παρατείνεται μέχρι και τις 12/10/2020.

Ανακοίνωση Παράτασης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Χ.Ε. 20-21

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ανακοινώνει ότι, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την Κυριακή 11/10/2020 των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», με MIS 5032657, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (https://praktiki.teithe.gr/crm/).
Δικαιολογητικά πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, δε θα γίνονται δεκτά.

Ανακοίνωση για 2η Ενημερωτική Συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και Ώρα 13.00 θα γίνει Ενημερωτική Συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση του Χειμ. Εξαμ. 2020-21 όπου καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά στην Αίθουσα 2 του ZOOM

Μετάβαση στο περιεχόμενο