Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

Στην παρακάτω λίστα αναγράφονται οι Αριθμοί Μητρώου (Α.Μ.) των φοιτητών που εγγράφηκαν τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά (2023-34) στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας. Δίπλα σε κάθε Α.Μ. αναγράφεται το όνομα ενός καθηγητή του Τμήματος στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του ΔΙΠΑΕ (https://www.ihu.gr/symvoulos-spoudon).
Παρακαλούνται οι φοιτητές των οποίων ο Α.Μ. περιλαμβάνεται στην παρακάτω λίστα να στείλουν στον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο Σπουδών μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με τίτλο «Ορισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών» προκειμένου να ορισθεί η συνάντησή τους.

Α.Μ.        Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών
2023001        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023002        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023003        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023004        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023005        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023006        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023007        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023008        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023009        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023010        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023011        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023012        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023013        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023014        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023015        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023016        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023017        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023018        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023019        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023020        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023021        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023022        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023023        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023024        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023025        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023026        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023027        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023028        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023029        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023030        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023031        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023032        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023033        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023034        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023035        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023036        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023037        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023038        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023039        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023040        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023041        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023042        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023043        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023044        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023045        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023046        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023047        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023048        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023049        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023050        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023051        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023052        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023053        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023054        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023056        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023057        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023058        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023059        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023060        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023061        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023062        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023062        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023063        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023064        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023065        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023066        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023067        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023068        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023069        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023070        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023071        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023072        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023073        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023074        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023075        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023076        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023077        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023078        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023079        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023080        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023081        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023082        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023083        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023084        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023085        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023086        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023087        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023088        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023089        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023090        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023091        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023092        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023093        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023094        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023095        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023096        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023097        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023098        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023099        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023100        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023101        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023103        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023104        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023105        ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
2023106        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023108        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023109        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023110        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023111        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023112        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023113        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023114        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023115        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
2023116        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023117        ΚΑΤΣΙΚΗ, Νίκη
2023118        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
2023119        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023120        ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
2023121        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023122        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023123        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023124        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023125        ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ, Μαρία
2023126        ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
2023127        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
2023128        ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
2023129        ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
2023130        ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος

Μετάβαση στο περιεχόμενο