Έναρξη διδασκαλίας όλων των μαθημάτων

Από την Πέμπτη 7/3/2024 θα διδάσκονται κανονικά όλα τα μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος, καθώς έχει γίνει ανάθεση σε όλους τους διδάσκοντες. Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερωθούν για τις ώρες διδασκαλίας από το νέο ενημερωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Επισημαίνεται ότι για τα παρακάτω μαθήματα η πρώτη διάλεξη θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαρτίου:
– Συμβουλευτική και Επικοινωνία
– Οικονομία, Διατροφική Πολιτική και Δημοσία Υγεία
– Ψυχολογία και Διατροφή – παλαιού Προγράμματος Σπουδών

Μετάβαση στο περιεχόμενο