Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Ετους 2023-24

Δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις των μαθημάτων στο σύστημα Uniportal θα γίνουν 13-22 Μαρτίου.
Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές των εξαμήνων 2-8 ο μέγιστος αριθμός ECTS ανά εξάμηνο που μπορούν να δηλώσουν αυξάνεται σε 42 .

Μετάβαση στο περιεχόμενο