ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθ. 173 Ν. 4957/22) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.( ΑΔΑ Ρ01Π46ΨΖ3Π-487)

Προκηρύσσεται η πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών για το χειμερινό – εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για τις 

εξής θέσεις:

– πλήρους απασχόλησης για δύο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική διατροφή»

– μερικής απασχόλησης για το χειμερινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή και διαιτολογία»

– μερικής απασχόλησης για το χειμερινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Προσδιορισμός θρεπτικών συστατικών τροφίμων»

– μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Εργομετρία και φυσιολογία της άσκησης»

– μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική και διατροφική πολιτική»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθ. 173 Ν. 4957/22) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.( ΑΔΑ Ρ01Π46ΨΖ3Π-487)

 

Η αίτηση Υποψηφιότητας

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση ΕΣΠΑ Χειμ. Εξαμ. 2023-24

Η ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα:

  • από 01/12/2023 έως 31/05/2024 για τους φoιτητές του πρώην ΤΕΙ και
  • από 01/12/2023 έως 30/4/2024 για τους φοιτητές ΔΙΠΑΕ

Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση (ΠΑ) του τρέχοντος εξαμήνου, Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ΓΠΑ στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ.

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις 23/10/2023 και ολοκληρώνεται στις 05/11/2023. Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ, υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:

  1. «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ»εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ.
  2. «ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ.
  3.  «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα)
  4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΑ ΕΕ2023, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
  5.  «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
  6. «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

 Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών να καταρτίσει προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών ΠΑ ΕΣΠΑ ΧΕ2023-2024 που θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ, με τη μοριοδότησή τους, ανεξάρτητα αν οι αιτήσεις ΠΑ είναι περισσότερες ή όχι από τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ.

Μετά την ανάρτηση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων, αφού εφαρμόζονται τα κριτήρια επιλογής φοιτητών ΠΑ, θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Τις ενστάσεις τις εξετάζει η ορισμένη από τη Συνέλευση του Τμήματος Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων ΠΑ του Τμήματος.

  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ στο Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24 θα πρέπει να έχουν Τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.

Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-φοιτητή θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο στην ενδεχόμενη λίστα συνδικαιούχων.

 ΑΤΛΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προηγείται η αντιστοίχιση στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ προκειμένου να εκδοθεί η Σύμβαση Εργασίας Φοιτητή.

 

Όσον αφορά τον σύνδεσμο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του φοιτητή ΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στο https://praktiki.teithe.gr/ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20-10-2023

 

Erasmus + Consultation by ESN Thessaloniki

Το ESN Thessaloniki με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη διεξαγωγή ωρών συμβουλευτικής σχετικά με την εμπειρία του προγράμματος Erasmus+. Κατά τις ώρες αυτές, φοιτητές της ομάδας μας, που έχουν βιώσει την εμπειρία του Erasmus+, θα μοιραστούν τις ιστορίες τους , θα επιλύσουν απορίες και θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με τους προορισμούς, τη διαμονή, τα τοπικά ESN αλλά τα οφέλη που αποκόμισαν. Παράλληλα, θα συζητήσουν για τυχόν αμφιβολίες και εμπόδια προσφέροντας καθοδήγηση μέσω της δικής του εμπειρίας.

Αν, λοιπόν, θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για αυτή τη συναρπαστική εμπειρία και να συζητήσεις μαζί με άλλους φοιτητές τις δικές σου απορίες, η ομάδα του ESN σε περιμένει.

Πότε: Δευτέρα 23.10, 12.00-14.00 και Τετάρτη 25.10, 12.00-14.00

Που: Γραφείο ESN IHU Thessaloniki (κεντρικός διάδρομος Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, πλησίον λέσχης)

Για περισσότερες πληροφορίες, δες εδώ <https://www.facebook.com/events/707427730791273?ref=newsfeed&locale=el_GR>

Εκλογές εκπροσώπων φοιτητών: ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης -ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας κος Σταύρος  Καλογιάννης, σε εφαρμογή της με αριθ. 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ5220 Β ́) ΚΥΑ, πρόκειται να διενεργήσει ηλεκτρονική κλήρωση την ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10/2023 και ώρα 9:30 μέσω συνδέσμου zoom, για την ανάδειξη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Ο σύνδεσμος zoom είναι  https://zoom.us/j/98894208747

Παροχή Δωρεάν Σίτισης για το Ακαδ. Ετος 2023-24

Προσοχή !!!Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ότι οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει  να υποβάλουν αίτηση για παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://sitisi.ihu.gr/ ).

Επίσης οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που σιτίζονται κατόπιν παράτασης ισχύος της περσινής λίστας θα πρέπει έως τις 30-10-2023 να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εάν δεν έχουν υποβάλει για το νέο ακαδημαϊκό έτος, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πάψουν να σιτίζονται δωρεάν από το Νοέμβριο 2023.

Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για παροχή δωρεάν σίτισης, θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Διακοπή δικτύου στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη

Ενημέρωση από το Κέντρο Δικτύου:

  • Την Δευτέρα 16/10/2023 από 10:00 πμ θα υπάρξει διακοπή του δικτύου στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ. Θα γίνουν εργασίες αλλαγής στη κεντρική υποδομή δικτύωσης του Δικτύου στα πλαίσια του προγράμματος ‘ΗΦΑΙΣΤΟΣ’.
  • Έχουν ληφθεί όλες οι προϋποθέσεις για την μικρότερη διακοπή του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το δίκτυο θα επανέρθει  σταδιακά κατά την διάρκεια της ημέρας.

Σας ενημερώνουμε οτι οι διακοπές αυτές μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του e-CLASS.

Διευκόλυνση εκλογικού δικαιώματος 13-16/10

Ενόψει των επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα και εργαστήρια την Παρασκευή 13–10–2023 και τη Δευτέρα 16–10–2023, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/ τριες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Αίτηση Στέγασης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

 

 Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ότι όσοι ενδιαφέρονται να διαμείνουν στην Εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegasi.ihu.gr από 5/10/2023 έως και 15/10/2023. Για την εγγραφή σας στην προαναφερθείσα πλατφόρμα απαιτείται ιδρυματικός λογαριασμός. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

Παράταση Δήλωσης Μαθημάτων για το Χειμ. Εξαμ. 2023-2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024, θα γίνει στο σύστημα UNIPORTAL από 2/10/2023 έως 13/10/2023.

Υπενθυμίζουμε ότι :

Την ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 για τους πρωτοετείς φοιτητές θα την κάνει η Γραμματεία.

Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις  εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά την δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα UNIPORTAL παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Κρατήστε αντίγραφο στο αρχείο σας.

Φοιτητές έως και το 8ο εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 36 μονάδες ECTS (διδακτικές μονάδες), φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε > 36 μονάδες ECTS.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου δηλώνονται στην Χειμερινή Περίοδο Δηλώσεων.

Φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου εφόσον τα έχουν δηλώσει-παρακολουθήσει έστω και μία φορά σε προηγούμενα εαρινά εξάμηνα. Τα μαθήματα αυτά θα δηλωθούν στην Εμβόλιμη Χειμερινή Περίοδο.

 

Διευκόλυνση εκλογικού δικαιώματος 6-9/10

Ενόψει των επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα και εργαστήρια την Παρασκευή 6102023 και τη Δευτέρα 9102023, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/ τριες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

 Η σχετική απόφαση

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο