Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 στο ΠΥΘΙΑ

Οι δηλώσεις των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 στο ΠΥΘΙΑ θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 25/10/2021 έως Δευτέρα  1/11/2021. ΔΕΝ θα υπάρξει περίοδος για διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων.

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των φοιτητών στα ακόλουθα:

 • Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά την δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα ΠΥΘΙΑ παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς και να κρατήσετε αντίγραφο δήλωσης στο αρχείο σας.
 • Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) που παρακολουθούν (Παλαιό ΠΠΣ ένταξη πριν το 2019, ΝΕΟ ΠΠΣ ένταξη μετά το 2019). Πληροφορίες για τα μαθήματα των 2 ΠΠΣ δίδονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (συμβουλευτείτε τον Οδηγό Μετάβασης στο νέο Π.Σ.).
 • Τις δηλώσεις των πρωτοετών φοιτητών θα τις κάνει η Γραμματεία.
 • Φοιτητές έως και το 7ο εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 36 μονάδες ECTS, φοιτητές του 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 46 ECTS και φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε > 46 μονάδες ECTS.
 • Φοιτητές που θα κάνουν αίτηση για την παρακολούθηση μαθημάτων προς ένταξη στο ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) πρόγραμμα του ΔΙΠΑΕ, θα δηλώσουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν εγγράφως με την αίτηση ένταξης που θα καταθέσουν στην Γραμματεία. Την δήλωση μαθημάτων στο ΠΥΘΙΑ θα την κάνει η Γραμματεία

Προϋποθέσεις προσέλευσης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. από Δευτέρα 18/10/2021

Σας υπενθυμίζουμε οτι βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (119847/ΓΔ6/ΦΕΚ 4406/24-09-2021 άρθρα 3 και 4), σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
 • έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
 • έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
 • έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός. (για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση)

Για τους φοιτητές/-τριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα προσέλθουν στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΕΛΕΓΧΟΣ COVID PASS ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Θα πραγματοποιείται έλεγχος πιστοποιητικών COVID-19 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην είσοδο αυτοκινήτων, στην είσοδο κοινού και στην έξοδο αυτοκινήτων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης.

Παρακαλούμε να έχετε έτοιμα τα σχετικά πιστοποιητικά που αναγράφονται παραπάνω (εκτυπωμένα ή σε εφαρμογή κινητού) κατά την προσέγγισή σας στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη για να διευκολύνετε τους ελεγκτές και να μην καθυστερείτε τους ελέγχους.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (ή αν αυτό δεν είναι εφικτο, όπως στην περίπτωση των πρωτοετών φοιτητών, την αστυνομική σας ταυτότητα ή αντίστοιχο διαπιστευτήριο)

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ EDUPASS.GOV.GR

Επιπρόσθετα της παραπάνω διαδικασίας, οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μέσω της ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/ πριν την προσέλευσή τους στο Τμήμα. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς taxisnet ή εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης που είναι διαθέσιμοι (π.χ. μέσω log-in τράπεζας).

Σας επισημαίνουμε ότι στη δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί, πέραν των στοιχείων που είναι σχετικά με το Τμήμα (Ίδρυμα, Tμήμα, Κύκλος Σπουδών – επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα), και ο Αριθμός Μητρώου (απαραίτητα) / Αριθμός Ακαδ. Ταυτότητας (προαιρετικά).

Σε περίπτωση που κάποιος πρωτοετής φοιτητής/-τρια δε διαθέτει ακόμα αριθμό μητρώου, μπορεί να πραγματοποιήσει δήλωση ως επισκέπτης-/τρια.

 

 

 

Ενημερωτικό έντυπο πρωτοετών φοιτητών ΤΕΔΔ / Δηλώσεις προτίμησης εργαστηριακών ομάδων 1ου εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι το έντυπο που παρουσιάστηκε κατά την ενημερωτική τηλεδιάσκεψη των πρωτοετών φοιτητών στις 15/10/2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

Επίσης σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 • Οι δηλώσεις προτίμησης εργαστηριακών ομάδων όλων των εργαστηρίων του 1ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 19/10 στο e-CLASS ως εξής:
  • 17:30 – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
  • 18:30 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • 19:30 – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • Παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις και τις σχετικές δραστηριότητες του κάθε μαθήματος στο e-CLASS για περισσότερες πληροφορίες (κάποιες δραστηριότητες θα γίνουν διαθέσιμες τις προσεχείς ημέρες)
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές που δεν έχουν λάβει ακόμα το Δελτίο Ενεργοποίησης ή δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στις ιδρυματικές υπηρεσίες όπως το Webmail μέχρι και την Τρίτη στις 10:00 (και όχι νωρίτερα) μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Στεφανίδη στο supportnutr@nutr.ihu.gr
  • Η επικοινωνία πρέπει να γίνει από το προσωπικό e-mail που έχετε δηλώσει στη γραμματεία
  • Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ημ. Γέννησης και τον Α.Μ. σας (αν υπάρχει).

Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών

Οι πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας καλούνται να συμμετέχουν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη, η οποία θα λάβει χώρα την:

Παρασκευή 15/10/2021, 13:00 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Zoom. Ο σύνδεσμος (link) θα σας αποσταλεί την ημέρα της τηλεδιάσκεψης στο e-mail που έχετε δηλώσει στη γραμματεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2021-2022

Έναρξη εκπαιδευτικής διαδικασίας

Σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (8/10/2021) η έναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022, θα γίνει από τις 18/10/2021 βάσει του ωρολόγιου προγράμματος.

Επιπλέον:

 • Την εβδομάδα 11/10/2021 έως και 15/10/2021 θα πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός των φοιτητών σε εργαστηριακές ομάδες. Παρακαλούνται οι φοιτητές 2ου έτους και άνω, να εγγραφούν στα εργαστηριακά μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στο e-CLASS και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του εκάστοτε διδάσκοντα στη σελίδα του μαθήματος για τη δήλωση εργαστηριακών ομάδων.
 • Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών
 • Η δήλωση μαθημάτων στο σύστημα ΠΥΘΙΑ θα γίνει μεταξύ 18/10/2021 και 25/10/2021 (ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν θα υπάρξουν διορθωτικές δηλώσεις)

Οριστικά Αποτελεσματα σε θέσεις ΠΑ για ΧΕ 2021-2022 μέσω ΕΣΠΑ

Σε συνέχεια λήξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών ΠΑ ΧΕ2021-2022 στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΠΑ ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα ακολουθώντας τον κάτωθι σύνδεσμο «ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ».

ΝΕΑ Ανακοίνωση για Εγγραφές Πρωτοετών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Στα πλαίσια των νέων μέτρων για την αποφυγή της μετάδοσης του COVID-19, οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος,καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία αποκλειστικά και μόνο με ταχυδρομείο ή  (courier) τα δικαιολογητικά τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται μέχρι και 12 Οκτωβρίου και είναι ακριβώς αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη ανακοίνωση για τις εγγραφές (με ημερομηνία 24-9-2021).

Επιπλέον διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά:

 1. Η υπεύθυνη δήλωση  του Ν 1599/1986 θα πρέπει να  έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ ή να συμπληρωθεί μέσω του ιστότοπου www.gov.gr
 2. Για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Έβρου, Ροδόπης ή Ξάνθης.

Λανθασμένη δήλωση προσωπικών στοιχείων κατά την ηλεκτρονική εγγραφή:

Σε περίπτωση που οι εγγραφέντες αποδειχθεί ότι έχουν συμπληρώσει λανθασμένο αριθμό ΑΜΚΑ ή έχουν προβεί σε λανθασμένη δήλωση σχετικά με τα προηγούμενα Τμήματα/Σχολές φοίτησης, ή έχει προκύψει μεταβολή των προσωπικών τους στοιχείων μετά τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (πχ αλλαγή Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας κτλ), θα δηλώσουν στην επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση τα σωστά στοιχεία τους.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή διευκρίνιση, οι φοιτητές/τριες μπορούν να στέλνουν e–mail στη Γραμματεία (info@nutr.ihu.gr). Παρακαλούνται να τηλεφωνούν μόνο από 12:00 π.μ. εώς 13:00, διότι είναι αδύνατη η ανταπόκριση σε συνεχή τηλεφωνήματα καθώς η Γραμματεία λειτουργεί δυστυχώς με ένα και μόνο άτομο. Ζητούμε λοιπόν τη κατανόηση και τη συνεργασία των φοιτητών.

Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Σίνδος