Εκλογές για την Ανάδειξη Εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Συνέλευση του Τμήματος

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Τ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ  

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης φοιτητών

Την Πέμπτη 23/5 ώρα 10:30 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προηγούμενων εξαμήνων και για τη σημασία της συμμετοχής στην αξιολόγηση για την πορεία του Τμήματος.

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ – Δια ζώσης και εξ αποστάσεως Ομαδικά Εργαστήρια Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ

 

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ανακοινώνει την υλοποίηση μιας σειράς εργαστηρίων συμβουλευτικής και πληροφόρησης δια ζώσης και εξ αποστάσεως με τις εξής θεματικές:

  • Εργασιακές Σχέσεις και Δικαιώματα – Οι νέοι κατά τη διαδικασία ένταξης στην αγορά εργασίας
  • Διαχείριση Εργασιακού Άγχους
  • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής
  • Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα- συνοδευτική επιστολή
  • Διαμορφώνοντας επαγγελματικό προφίλ στο LinkedIn

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε εργαζόμενους και ανέργους, φοιτητές και αποφοίτους του ΔΙ.ΠΑ.Ε.και θα πραγματοποιηθούν τα εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom που θα ανακοινώνονται κάθε μήνα στο παρακάτω πρόγραμμα και δια ζώσης στα Κεντρικά Γραφεία του ΙΝΕ Αισώπου 24 & Προμηθέως, 54627 (Κέντρο Θεσσαλονίκης).

Η συμμετοχή στα διαδικτυακά ή δια ζώσης σεμινάρια θα κατοχυρώνετε με την εγγραφή των ενδιαφερομένων μέχρι μία μέρα πριν το σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας Google Forms που θα υπάρχει αναρτημένη στο πρόγραμμα του κάθε μήνα. Στα εξ αποστάσεως σεμινάρια, μετά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα εμφανίζεται ο σύνδεσμος Zoom.

Σχετική ανακοίνωση θα βρείτε εδώ: https://career.ihu.gr/?p=6709

Οδηγίες προς τους φοιτητές για την αξιολόγηση των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Οδηγίες προς τους φοιτητές για την αξιολόγηση των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας» και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δι.Πα.Ε για το Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

 

Αγαπητές φοιτήτριες (-τες),

η αξιολόγηση των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου άρχισε και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024. Η αξιολόγηση είναι σημαντική διαδικασία για την αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών και η γνώμη σας έχει βαρύνουσα σημασία. Παρακαλούμε να λάβετε μέρος στην αξιολόγηση του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών αλλά και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Εξωτερικής αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, οι διδάσκοντες θα πρέπει να αναρτήσουν στην πλατφόρμα διδασκαλίας-e-class του κάθε μαθήματος τους κωδικούς αξιολόγησης ώστε  η αξιολόγηση να γίνεται ασύγχρονα. 

 

Για την αξιολόγηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύνδεσμο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και να επιλέξετε ένα κωδικό τυχαία από το αρχείο των κωδικών. Εάν ο κωδικός που επιλέξατε έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, θα πρέπει να δοκιμάσετε άλλον. Η αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου γίνεται στον ίδιο σύνδεσμο.

Βασική επιθυμία των διδασκόντων του Τμήματος είναι η μαζική συμμετοχή σας ώστε να αντληθούν στοιχεία χρήσιμα για την αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών.

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την αξιολόγηση παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το συντονιστή της ΟΜΕΑ για το Π.Π.Σ, Λάμπρο Κοκοκύρη, Καθηγητή, στη διεύθυνση lamprosk@ihu.gr.

 

Για την ΟΜΕΑ
Λάμπρος Κοκοκύρης
Καθηγητής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 

«Μελέτη της οξειδωτικής και της διατροφικά συσχετιζόμενης βλάβης του DΝA σε μοριακό επίπεδο»

με επιβλέποντα τον κ. Μιχαήλ Τερζίδη, Επίκουρο Καθηγητή

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 30/05/2024

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 

«Η σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διατροφικής συμπεριφοράς, βιοχημικού προφίλ του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας μεταξύ ενηλίκων»

με επιβλέπουσα κ.  Αγαθή Πρίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 13/05/2024

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Δωρεάν είσοδος των φοιτητών του ΔΙΠΑΕ στην Διεθνή Έκθεση ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνολογίας και καινοτομίας BEYOND 2024

Δωρεάν είσοδος των φοιτητών του ΔΙΠΑΕ στην Διεθνή Έκθεση ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνολογίας και καινοτομίας BEYOND 2024

Ενημέρωση για τους φοιτητές που θα συμμετέχουν στο Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης

Σας ενημερώνουμε ότι, οι φοιτητές και φοιτήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης “Μέγας Αλέξανδρος” στις 21/04/2024, μπορούν να παραλάβουν την αθλητική κοντομάνικη μπλούζα με το λογότυπο του Πανεπιστημίου από το γραφείο της γραμματείας της Αντιπρυτάνεως Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας & Δια Βίου Μάθησης κ.Βασιλικής Βράνα. Η παραλαβή της αθλητικής κοντομάνικης μπλούζας θα πραγματοποιείτε κατόπιν επίδειξης της δήλωσης συμμετοχής στη διοργάνωση και της αστυνομικής ταυτότητας. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/04/2024 και ώρες 10:00 – 15:00.

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΔΙΠ & ETEΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΥ του ΔΙΠΑΕ

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΥ του ΔΙΠΑΕ

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΥ του ΔΙΠΑΕ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο