Ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Άρθρο 76 και 454 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ141/Α΄/21-07-2022) καθώς και άρθρο 58 του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α΄/17-02-2021).

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (PDF)

Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού 2022-23

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2023*. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Η Αιμιλια Βασιλόπουλου, Επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΔΙΠΑΕ, σε συνεργασία με την Dr. Marija Gavrovic-Jankulovic, professor-Head of Biochemistry Department
Faculty of Chemistry University of Belgrade προσκαλούν για αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδιου, στα πλαίσια του προγράμματος Allpret. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν έως τις 28/10. Η θέση είναι έμμισθη (1960ευρω/μήνα).

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση στο σύνδεσμο: https://www.allpret.eu/en/esr-6-phd-candidate-in-vitro-uptake-activation-epithelial-cells-for-prediction-food-allergy

Έναρξη μαθήματος “Οικονομία και Διατροφική Πολιτική”

Σας ενημερώνουμε οτι η διδασκαλία του μαθήματος “Οικονομία και Διατροφική Πολιτική” (Θ+Ε, 7ο εξάμηνο, Παλαιό Π.Σ.) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 24/10, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στο σχετικό μάθημα του e-CLASS και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των διδασκόντων για περισσότερες πληροφορίες.

Ενημέρωση έναρξης συγκεκριμένων μαθημάτων 5oυ/7ου εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη των παρακάτω μαθημάτων:

 • ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
 • ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ / ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στα σχετικά μαθήματα του e-CLASS και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των διδασκόντων για περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοίνωση για μάθημα “Φαρμακολογία στη Διατροφή”

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το μάθημα ¨Φαρμακολογία στη Διατροφή ¨ θα δηλωθεί από τη γραμματεία για όσους το επιθυμούν . Προκειμένου να γίνει η δήλωση, οι φοιτητές μπορούν να προσέλθουν στη γραμματεία ή να στείλουν mail.

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων Χειμ. Εξαμ. 2022-23

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν την δήλωση μαθημάτων τους ως πρόχειρη να μπουν στο uniportal και να οριστικοποιήσουν έως τις 20/10/2022 διαφορετικά δεν θα έχετε δηλωμένα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο.

Έναρξη Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Αγαπητοί φοιτητές

σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός φοιτητών του Τμήματός μας είναι 12 άτομα, (για το πρώην Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας) και 10 άτομα, (για το πρώην Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας) στο ΧΕ_2022-2023. Αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές των πρώην Τ.Ε.Ι.

Η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 15/11/2022 έως 14/05/2023.

Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών ΠΑ του τρέχοντος εξαμήνου, Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ΓΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ.

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις  05/10/2022 και ολοκληρώνεται στις 19/10/2022Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης.

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ, υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:

 1. «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ»εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 2. «ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ»εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 3. «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ»για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα)
 4.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΑ ΧΕ2022-2023εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
 5. « ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»,εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
 6.  «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

Ωστόσο, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών να καταρτίσει προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών ΠΑ ΕΣΠΑ ΧΕ2022-2023 που θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ, με τη μοριοδότησή τους, ανεξάρτητα αν οι αιτήσεις ΠΑ είναι περισσότερες ή όχι από τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ.

Μετά την ανάρτηση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων, αφού εφαρμόζονται τα κριτήρια επιλογής φοιτητών ΠΑ, θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Τις ενστάσεις τις εξετάζει η ορισμένη από τη Συνέλευση του Τμήματος Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων ΠΑ του Τμήματος.

Μετά την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης  ΠΑ η οριστικοποίηση της επιλογής των φοιτητών ΠΑ του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση Συνέλευσης του τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυναπτόμενα θα βρείτε το χρονοδιάγραμμα για την τοποθέτηση φοιτητών για ΠΑ στο ΧΕ 2022-2023.

 

Δεν υπάρχει δέσμευση και διαχωρισμός των θέσεων σε δημόσιο & ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνουμε, ότι για το Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη θέση με αμοιβή (176,08€) και ασφάλιση για τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.

Η αποζημίωση των φοιτητών από το πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι 280€ μηνιαίως.

 

Η συμμετοχή του φορέα απασχόλησης, σύμφωνα με την ΥΑ 4241/127 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173Β/30-1-2019), διαμορφώνεται ως εξής:

1) Δημόσιος τομέας 176,08 €.

2) Ιδιωτικός τομέας 357,00 € (637,00€ – 280€) μετά την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου.

 

Ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ την έναρξη πρακτικής άσκησης του ασκούμενου φοιτητή μέσω των Εντύπων Ε 3.5 ΟΑΕΔ και Ε 4 στην Επιθεώρηση Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).

ΕΝΤΥΠΑ

Συνημμένα θα βρείτε τα επικαιροποιημένα έντυπα για τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών στο Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τα επισυναπτόμενα έντυπα κάθε εξάμηνο καθώς περιέχουν βελτιώσεις και προσθήκες:

 1. Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Φοιτητή
 2. Βεβαίωση Απασχόλησης & Ασφάλισης από τον Εργοδότη
 3. Ενημερωτικό έντυπο Φοιτητή –Εργοδότη
 4. Αίτηση Φοιτητή στη Γραμματεία ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για προστασία προσωπικών Δεδομένων.
 6. Δήλωση Μοριοδότησης ωφελούμενου – Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση
 7. Δήλωση Φορέα Απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ

 

Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από την ιστοσελίδα ΠΑ ΔΙΠΑΕ, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ στο Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023 θα πρέπει να έχουν Τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.

Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-φοιτητή θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο στην ενδεχόμενη λίστα συνδικαιούχων.

 

Δ.Ο.Υ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν, ως αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. και της Δ.Ο.Υ. τους, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα δικό τους (εφόσον έχουν) και των γονέων τους Φορολογικού Έτους 2022 (εισοδήματα 2021) ΚΑΙ Φωτοτυπία της 1ης και 4ης σελ. του Ε1 του 2021 των γονέων, για να φανεί αν είναι προστατευόμενα μέλη.

 

ΑΤΛΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προηγείται η αντιστοίχιση στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ προκειμένου να εκδοθεί η Σύμβαση Εργασίας Φοιτητή.

 

Παρατίθεται ο σύνδεσμος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του φοιτητή ΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: https://praktiki.teithe.gr/crm/login

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

Ανακοίνωση για τα Εργαστήρια Γενικής Ανόργανης Χημείας

Αναφορικά με τα Εργαστήρια Γενικής Ανόργανης Χημείας της τρέχουσας εβδομάδας 3-7/10/2022
 
Οι φοιτητές/τριες του εργαστηριακού τμήματος της:
Τετάρτης (5/10/2022) 15.00 – 18.00 να προσέλθουν την Πέμπτη (6/10/2022) 11.00-14.00
 – Πέμπτης (6/10/2022) 08.00-11.00 να προσέλθουν την Τετάρτη (5/10/2022) 11.00-14.00
– Πέμπτης (6/10/2022) 15.00 – 18.00 να προσέλθουν την Παρασκευή (7/10/2022)  11.00-14.00
–  Παρασκευής (7/10/2022) 08.00-11.00 να προσέλθουν την Παρασκευή (7/10/2022) 15.00-18.00
 
Όσοι φοιτητές/τριες δεν πρόλαβαν να εγγραφούν σε κάποιο από τα Τμήματα θα γίνει επί τόπου εγγραφή την ημέρα προσέλευσης, όπου υπάρχει κενό και επιτρέπουν οι κανόνες ασφαλούς λειτουργίας του Εργαστηρίου.
 
Με εκτίμηση
 
Εκ των διδασκόντων
Μετάβαση στο περιεχόμενο