Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι θα τους ανακοινωθεί ΝΕΑ ημερομηνία για την Έναρξη Δηλώσεων των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021, μόλις διευθετηθούν ορισμένα λειτουργικά θέματα που έχουν ανακύψει με το σύστημα ΠΥΘΙΑ.

Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών για τη δήλωση μαθημάτων

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας σε ενημερωτική συνάντηση που αφορά στην “Δήλωση Μαθημάτων”,

την Παρασκευή 26/02/2021 και ώρα 16.00 μμ στην αίθουσα ΖΟΟΜ 1.

Μάθημα Επιχειρηματικότητα

Το μάθημα Επιχειρηματικότητα του Ε εξαμήνου ΔΕΝ θα διδαχθεί το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Όσοι φοιτητές το δήλωσαν παρακαλούνται να προβούν σε διορθωτική δήλωση μαθημάτων, επιλέγοντας κάποιο άλλο μάθημα.

Έναρξη ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ δηλώσεων μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Οι διορθωτικές δηλώσεις των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 23/11/2020 έως Τετάρτη 25/11/2020.

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά μαθήματα για πτυχίο ΠΕ του ΔΙΠΑΕ, παρακαλούνται να στείλουν  ηλεκτρονικά  στην Γραμματεία του Τμήματος, συμπληρωμένο το έντυπο «Αίτηση Ένταξης πτυχίου Π.Ε. Δι.Πα.Ε» (https://nutr.ihu.gr/el/studies/forms-requests/), όπου θα αναγράφονται με σαφήνεια τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν. Την δήλωση των μαθημάτων τους θα την κάνει η Γραμματεία. Όσοι από τους περσινούς φοιτητές  οφείλουν μαθήματα για πτυχίο ΠΕ ΔΙΠΑΕ και δεν μπορούν από μόνοι τους να τα δηλώσουν, τότε θα κάνουν κενή δήλωση μαθημάτων και θα στείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που επιθυμούν για εξέταση στην εξεταστική της Α Χειμερινής Περιόδου (εμβόλιμη ή μη).

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των φοιτητών στα ακόλουθα:

 1. Δεν θα δηλωθούν στην παρούσα περίοδο μαθήματα στα οποία οι φοιτητές αποδεδειγμένα εξετάστηκαν επιτυχώς στις προηγούμενες 2 εξεταστικές περιόδους (Α Εαρινή Περίοδος 2020 και Β Περίοδος Σεπτεμβρίου) παρότι δεν «βλέπουν» τον προβιβάσαντα βαθμό τους στο ΠΥΘΙΑ.
 2. Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Προσοχή. Μετά την διορθωτική δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα ΠΥΘΙΑ παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κρατήστε αντίγραφο.
 3. Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) που παρακολουθούν (Παλαιό ΠΠΣ ένταξη πριν το 2019, ΝΕΟ ΠΠΣ ένταξη μετά το 2019). Πληροφορίες για τα μαθήματα των 2 ΠΠΣ δίδονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (Παλαιό ΠΠΣΝΕΟ ΠΠΣ, συμβουλευτείτε επίσης τον Οδηγό Μετάβασης στο νέο Π.Σ.).
 4. Φοιτητές έως και το 7ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 36 μονάδες ECTS, φοιτητές του 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 42 ECTS και φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε > 42 μονάδες ECTS.
 5. Φοιτητές που εντάχθηκαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με κατατακτήριες εξετάσεις θα δηλώσουν οι ίδιοι τα μαθήματα έως και το 3ο εξάμηνο του ΝΕΟΥ ΠΠΣ που παρακολουθούν. Σε περίπτωση που επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα του 5ου εξαμήνου του ΝΕΟΥ ΠΠΣ προκειμένου να συμπληρώσουν τις 36 μονάδες ECTS, τότε την συμπληρωματική δήλωση αυτών των μαθημάτων θα την κάνει η Γραμματεία (θα στείλουν e-mail στην Γραμματεία, γνωστοποιώντας τα συμπληρωματικά μαθήματα του 5ου εξαμήνου που επιθυμούν να  δηλώσουν)

Δηλώσεις Βιβλίων – ΕΥΔΟΞΟΣ

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ΔΕΝ θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν. Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Οι δηλώσεις των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 9/11/2020 έως Κυριακή 15/11/2020. Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των φοιτητών στα ακόλουθα:

 • Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και στην παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά την δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα ΠΥΘΙΑ παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
 • Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) που παρακολουθούν (Παλαιό ΠΠΣ ένταξη πριν το 2019, ΝΕΟ ΠΠΣ ένταξη μετά το 2019). Συμβουλευτείτε επίσης τον Οδηγό Μετάβασης στο ΝΕΟ ΠΠΣ.
 • Τις δηλώσεις των πρωτοετών φοιτητών θα τις κάνει η Γραμματεία.
 • Φοιτητές έως και το 7ο εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 36 μονάδες ECTS, φοιτητές του 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 42 ECTS και φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε > 42 μονάδες ECTS.
 • Φοιτητές που εντάχθηκαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με κατατακτήριες εξετάσεις θα δηλώσουν οι ίδιοι τα μαθήματα έως και το 3ο εξάμηνο του ΝΕΟΥ ΠΠΣ που παρακολουθούν. Σε περίπτωση που επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα του 5ου εξαμήνου του ΝΕΟΥ ΠΠΣ προκειμένου να συμπληρώσουν τις 36 μονάδες ECTS, τότε την συμπληρωματική δήλωση αυτών των μαθημάτων θα την κάνει η Γραμματεία (θα στείλουν e-mail στην Γραμματεία, γνωστοποιώντας τα συμπληρωματικά μαθήματα του 5ου εξαμήνου που επιθυμούν να  δηλώσουν)

Ανακοίνωση για Φοιτητές από Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι επιτυχόντες φοιτητές μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν την ΤΡΙΤΗ και ώρα από 9.00 πμ – 11.00 πμ με την Γραμματεία του Τμήματος στο τηλ. 2310013899, για να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν, το εξάμηνο κατάταξης τους, αναγνώριση μαθημάτων και δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Σημειώνετε ότι:
1) οι φοιτητές που κατετάγησαν στο 1ο έτος σπουδών δικαιούνται να δηλώσουν το τρέχον εαρινό εξάμηνο μαθήματα μόνον από το 2ο εξάμηνο του ΝΕΟΥ προγράμματος σπουδών του Τμήματος
2) οι φοιτητές που κατετάγησαν στο 2ο έτος σπουδών δικαιούνται να δηλώσουν το τρέχον εαρινό εξάμηνο μαθήματα από το 2ο και 4ο εξάμηνο του ΝΕΟΥ προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα, τα μαθήματα που μπορούν να δηλωθούν το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, από το 4ο Εξάμηνο Σπουδών είναι (βλέπε σχετική ανακοίνωση στις 12/03/2020):

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Δικαίωμα αίτησης για λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.

(Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 4/11-03-2020)

Δικαίωμα αίτησης για λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα για την λήψη πτυχίου μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, χωρίς να έχουν υπερβεί την διάρκεια των απαιτούμενων 6 ετών (4+2 έτη), για την λήψη πτυχίου. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που αιτήθηκαν κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα μαθήματα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ του προγράμματος σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους, χωρίς να υπερβούν την διάρκεια των απαιτούμενων 6 ετών (4+2 έτη), για την λήψη πτυχίου.  Εάν υπερβούν αυτό το διάστημα δεν έχουν δικαίωμα λήψης πτυχίου ΠΕ, αλλά θα ορκιστούν και θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ (ΤΕ).

Οι αιτήσεις για την λήψη πτυχίου ΠΕ που υποβλήθηκαν κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 από προπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, απορρίπτονται.

Ανακοίνωση για τους φοιτητές μέσω Κατατακτηρίων εξετάσεων

Όσοι κατετάγησαν το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στο 4ο εξάμηνο Σπουδών του Νέου Προγράμματος Σπουδών, θα μπορούν να δηλώνουν-παρακολουθούν τα μαθήματα κάθε εξαμήνου όταν αυτά ενεργοποιούνται. Το μέτρο αυτό ισχύει λόγω της μεταβατικότητας από το παλαιό στο νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

Για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, από το 4ο Εξάμηνο Σπουδών μπορούν να δηλωθούν τα ακόλουθα μαθήματα:

 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
 • ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ