Παράταση Δήλωσης Μαθημάτων για το Χειμ. Εξαμ. 2023-2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024, θα γίνει στο σύστημα UNIPORTAL από 2/10/2023 έως 13/10/2023.

Υπενθυμίζουμε ότι :

Την ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 για τους πρωτοετείς φοιτητές θα την κάνει η Γραμματεία.

Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις  εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά την δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα UNIPORTAL παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Κρατήστε αντίγραφο στο αρχείο σας.

Φοιτητές έως και το 8ο εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 36 μονάδες ECTS (διδακτικές μονάδες), φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε > 36 μονάδες ECTS.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου δηλώνονται στην Χειμερινή Περίοδο Δηλώσεων.

Φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου εφόσον τα έχουν δηλώσει-παρακολουθήσει έστω και μία φορά σε προηγούμενα εαρινά εξάμηνα. Τα μαθήματα αυτά θα δηλωθούν στην Εμβόλιμη Χειμερινή Περίοδο.

 

Ισοτίμηση Πτυχίου ΤΕΙ – ΔΙΠΑΕ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου από το ΑΤΕΙΘ και επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ισοτίμησης με πτυχίο ΔΙΠΑΕ ότι οι αιτήσεις γίνονται δεκτές ως την Παρασκευή 20/10/23.

Έναρξη Δήλωσης Μαθημάτων για το Χειμ. Εξαμ. 2023-2024

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024, θα γίνει στο σύστημα UNIPORTAL  από 2/10/2023 έως 6/10/2023.

Την ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 για τους πρωτοετείς φοιτητές θα την κάνει η Γραμματεία.

Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις  εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά την δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα UNIPORTAL παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Κρατήστε αντίγραφο στο αρχείο σας.

Φοιτητές έως και το 8ο εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 36 μονάδες ECTS (διδακτικές μονάδες), φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε > 36 μονάδες ECTS.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου δηλώνονται στην Χειμερινή Περίοδο Δηλώσεων.

Φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου εφόσον τα έχουν δηλώσει-παρακολουθήσει έστω και μία φορά σε προηγούμενα εαρινά εξάμηνα. Τα μαθήματα αυτά θα δηλωθούν στην Εμβόλιμη Χειμερινή Περίοδο.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

Καλωσορίζουμε στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου  της Ελλάδος τους φοιτητές της κατηγορίας ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

Η  εγγραφή των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών- Μελών της Ε.Ε. στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί  το χρονικό διάστημα από Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Η εγγραφή των εισαγομένων θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 272 Β’). Πιο αναλυτικά και για περισσότερες πληροφορίες  διαβάστε εδώ :

1.Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών

Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν τα παρακάτω συνημμένα :

Συνημμένο 2.  ΕΝΤΥΠΟ-ΣΥΜΠΛ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ

Συνημμένο 3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ

Συνημμένο 4.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματος, μέσα στην προθεσμία, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του επιτυχόντα ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, καθημερνά  10:00-12:00,  είτε  με courier είτε  με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, στη διεύθυνση:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ-  

Τ.Κ. 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη ΤΘ 141

 

 Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας της παρ.4Β1, του άρθρου 1 της με αριθ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’) όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 της με αριθ. πρωτ. Φ.151/82115/A5/2017 Υ.Α. (1873 Β’), με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά από την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται εντός της προθεσμίας εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και εντός της προθεσμίας εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Αναλυτικότερα βλ.:

5. Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα ΑΕΙ Αλλοδαπών-Αλλογενών 2023 (ΑΔΑ 6ΟΒΠ46ΝΚΠΔ-Χ0Ρ)

6.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου  της Ελλάδος.  Για να ολοκληρωθεί η έγγραφή  στο Τμήμα  ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική εγγραφή μέσω πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία 

ολοκληρώνεται την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 μετά την παράταση που δόθηκε.

Βήμα 2ο   : Η ολοκλήρωση της εγγραφής (εφόσον έχει γίνει η ηλεκτρονική  στο Υπουργείο) των νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2023-24 θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος μας από τη Τρίτη 12-09-2023 έως  την Παρασκευή 22-09-2023, (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποστολής courier) με τους παρακάτω τρόπους:

α) Κατά προτίμηση μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) ή μέσω ΕΛΤΑ (ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής), ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και ο χρόνος αναμονής των φοιτητών/τριών.

β) Αυτοπροσώπως (στη Γραμματεία καθημερινά τις ώρες 10.00 π.μ. – 12.00). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής στα έγγραφα.

γ) Μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (ώρες Γραμματείας 10.00π.μ – 12.00)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (όχι επικυρωμένη).
  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Εγγραφής (Αριθ. Πρωτοκόλλου και Αριθμ. Μητρώου δεν  συμπληρώνονται, επίσης δεν χρειάζεται θεώρηση)
  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Φωτοτυπία του Απολυτηρίου Λυκείου ( δεν απαιτείται επικύρωση)
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. Οποιοδήποτε επίσημο έντυπο όπου είναι εκτυπωμένο το ΑΜΚΑ. ( π.χ. βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ).
  1. Οποιοδήποτε επίσημο έντυπο όπου είναι εκτυπωμένο ΑΦΜ
  2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες).
  3. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ): Πιστοποιητικό Γεννήσεως, στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων (Μπορείτε να το εκδώσετε και μέσω gov.gr) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
  1. (ΜΟΝΟ για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης): Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Έβρου, Ροδόπης ή Ξάνθης

Η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι  η εξής :

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ-   Τ.Κ. 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκης ΤΘ 141

Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, οι φοιτητές/ τριες θα λάβουν στο 

προσωπικό τους e-mail  κωδικούς. Σχετικά με την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση

Για την περίπτωση λανθασμένης δήλωσης προσωπικών στοιχείων κατά την  ηλεκτρονική εγγραφή:

Σε περίπτωση που οι εγγραφέντες αποδειχθεί ότι έχουν συμπληρώσει λανθασμένο αριθμό ΑΜΚΑ ή έχουν προβεί σε λανθασμένη δήλωση σχετικά με τα προηγούμενα Τμήματα/Σχολές φοίτησης, ή έχει προκύψει μεταβολή των προσωπικών τους στοιχείων μετά τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (πχ αλλαγή email, αλλαγή Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας κτλ), θα δηλώσουν στην επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση τα σωστά στοιχεία τους.

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους πρωτοετείς θα γίνουν από τη γραμματεία.Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για τους πρωτοετείς θα ανακοινωθεί με νέα ανακοίνωση.

  Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή διευκρίνιση, παρακαλούνται οι φοιτητές να επιλέγουν όχι την τηλεφωνική επικοινωνία αλλά την αποστολή 

ηλεκτρονικού  μηνύματος στο info@nutr.ihu.gr,   καθώς είναι αδύνατη η ανταπόκριση σε συνεχή τηλεφωνήματα.

ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινής Περιόδου 2022-2023

Η περίοδος Δηλώσεων μαθημάτων διαρκεί από 3-3-2023 έως 15-3-2023.

Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις  εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά την δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα UNIPORTAL παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Κρατήστε αντίγραφο στο αρχείο σας

Φοιτητές έως και το 8ο εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 36 μονάδες ECTS (διδακτικές μονάδες), φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε > 36 μονάδες ECTS

Φοιτητές >8ου εξαμήνου που θα δηλώσουν μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου θα επιλέξουν την Εαρινή Περίοδο. Εάν επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου θα επιλέξουν την Εμβόλιμη Εαρινή Περίοδο

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων Χειμ. Εξαμ. 2022-23

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν την δήλωση μαθημάτων τους ως πρόχειρη να μπουν στο uniportal και να οριστικοποιήσουν έως τις 20/10/2022 διαφορετικά δεν θα έχετε δηλωμένα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο.

Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Οι δηλώσεις των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 04/10/2022 έως 20/10/2022. ΔΕΝ θα υπάρξει περίοδος για διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων.

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των φοιτητών στα ακόλουθα:

Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά την δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα UNIPORTAL παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς και να κρατήσετε αντίγραφο δήλωσης στο αρχείο σας.

Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) που παρακολουθούν (Παλαιό ΠΠΣ ένταξη πριν το 2019, ΝΕΟ ΠΠΣ ένταξη μετά το 2019). Πληροφορίες για τα μαθήματα των 2 ΠΠΣ δίδονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (συμβουλευτείτε τον Οδηγό Μετάβασης στο νέο Π.Σ.).

Τις δηλώσεις των πρωτοετών φοιτητών θα τις κάνει η Γραμματεία.

Φοιτητές έως και το 8ο εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 36 μονάδες ECTS και φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε > 36 μονάδες ECTS.

Οι φοιτητές άνω του 8ου εξαμήνου  του Παλαιού ΠΠΣ (ένταξη πριν το 2019)μπορούν να δηλώσουν μαθήματα και του εαρινού εξάμηνου  (Εμβόλιμη Χειμερινή) μόνο για εξετάσεις χωρίς όριο ECTS. Αυτοί οι φοιτητές θα βλέπουν και θα πρέπει να υποβάλλουν 2 δηλώσεις και Χειμερινό 2022-23 και Εμβόλιμο Χειμερινό 2022-23.

Φοιτητές που θα κάνουν αίτηση για την παρακολούθηση μαθημάτων προς ένταξη στο ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) πρόγραμμα του ΔΙΠΑΕ, θα δηλώσουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν εγγράφως με την αίτηση ένταξης που θα καταθέσουν στην Γραμματεία. Την δήλωση μαθημάτων στο UNIPORTAL  θα την κάνει η Γραμματεία

Όσοι φοιτητές έχουν αναλάβει το τρέχον εξάμηνο πτυχιακή εργασία τη δήλωση θα την κάνει η Γραμματεία.

Όσοι φοιτητές δεν οφείλουν μαθήματα και εκκρεμεί η πρακτική τους ή/και η παρουσίαση της πτυχιακής τους θα πρέπει να υποβάλλουν κενή δήλωση. Κενή δήλωση υποβάλετε χωρίς να επιλέξετε κανένα μάθημα -πατάτε προσωρινή αποθήκευση-έλεγχος ορθότητας-βγάζει μήνυμα “δεν βρέθηκε κάποιο σύνολο κανόνων”- και υποβάλλετε την δήλωση.

Προβλήματα με τις Δηλώσεις Μαθημάτων

Εξαιτίας των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν με την έναρξη των δηλώσεων παρακαλούνται όσοι από τους φοιτητές αντιμετώπισαν πρόβλημα να μην προβούν σε δηλώσεις μαθημάτων .

Θα εκδοθεί εκ νέου η ημερομηνία των δηλώσεων μόλις επιλυθούν τα προβλήματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο