Εκλογές εκπροσώπων φοιτητών: ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης -ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας κος Σταύρος  Καλογιάννης, σε εφαρμογή της με αριθ. 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ5220 Β ́) ΚΥΑ, πρόκειται να διενεργήσει ηλεκτρονική κλήρωση την ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10/2023 και ώρα 9:30 μέσω συνδέσμου zoom, για την ανάδειξη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Ο σύνδεσμος zoom είναι  https://zoom.us/j/98894208747

Μετάβαση στο περιεχόμενο