Παροχή Δωρεάν Σίτισης για το Ακαδ. Ετος 2023-24

Προσοχή !!!Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ότι οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει  να υποβάλουν αίτηση για παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://sitisi.ihu.gr/ ).

Επίσης οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που σιτίζονται κατόπιν παράτασης ισχύος της περσινής λίστας θα πρέπει έως τις 30-10-2023 να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εάν δεν έχουν υποβάλει για το νέο ακαδημαϊκό έτος, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πάψουν να σιτίζονται δωρεάν από το Νοέμβριο 2023.

Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για παροχή δωρεάν σίτισης, θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο