Οδηγίες προς τους φοιτητές για την αξιολόγηση των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας» και των διοικητικών υπηρεσιών του Δι.Πα.Ε για το Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Η αξιολόγηση των μαθημάτων του ΠΠΣ και των διοικητικών υπηρεσιών του ΔιΠαΕ από τους φοιτητές στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 21 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2022.

Για την αξιολόγηση κάθε μαθήματος ο φοιτητής θα έχει πρόσβαση σε αρχείο με κωδικούς ανώνυμης αξιολόγησης, μιας χρήσης. Το αρχείο με τους κωδικούς θα βρίσκεται στην πλατφόρμα e-class του κάθε μαθήματος.

Οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογήσουν οποτεδήποτε το θελήσουν μέσα στην προβλεπόμενη χρονική περίοδο. Για την αξιολόγηση θα πρέπει να συνδεθούν στο σύνδεσμο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό τους. Χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο κωδικό από το αρχείο των κωδικών, κάνουν την αξιολόγηση (εάν ο κωδικός που επιλέχθηκε έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, θα πρέπει να δοκιμάσετε άλλον).

Η αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου γίνεται στον ίδιο σύνδεσμο https://modip.ihu.edu.gr/.
Η αξιολόγηση θα μπορεί να γίνεται μέχρι τις 11/12/2022 και είναι ανώνυμη.

Βασική επιθυμία των διδασκόντων στο ΠΠΣ του Τμήματος είναι η μαζική συμμετοχή των φοιτητών στις αξιολογήσεις των μαθημάτων ώστε να αντληθούν αξιόπιστα στοιχεία που θα είναι χρήσιμα για την αναβάθμιση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Για οποιοδήποτε ζήτημα παρακαλούμε, επικοινωνήστε με μήνυμα με το συντονιστή της ΟΜΕΑ για το Π.Π.Σ, Λάμπρο Κοκοκύρη, Αναπληρωτή Καθηγητή (lamprosk@ihu.gr).

Για την ΟΜΕΑ
Λάμπρος Κοκοκύρης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο