Ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Άρθρο 76 και 454 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ141/Α΄/21-07-2022) καθώς και άρθρο 58 του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α΄/17-02-2021).

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (PDF)

Μετάβαση στο περιεχόμενο