Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

“Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει αναρτήσει τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023.”

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο