Οδηγίες για την Επικοινωνία των φοιτητών με το Τμήμα

Η επικοινωνία με όλους τους φοιτητές του Τμήματος γίνεται αποκλειστικά με την ιδρυματική τους διεύθυνση και ενυπόγραφα.

Μηνύματα για φοιτητικά θέματα από εξωτερικές διευθύνσεις και όπου δεν αναφέρεται το όνομα του/της φοιτητή/τριας δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τελετή Ορκωμοσίας – Απρίλιος 2023

Γνωστοποιείται ότι η τελετή ορκωμοσίας για τη λήψη πτυχίου των φοιτητών/τριών που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους κανόνες λήψης πτυχίου του προγράμματος σπουδών τους, και αιτήθηκαν ή θα αιτηθούν για την λήψη πτυχίου έως τις 10/03/2023, θα διεξαχθεί διά ζώσης, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ, Σίνδος, τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΤΕ Διατροφής και Διαιτολογίας (παλαιό πρόγραμμα σπουδών):

Ομάδα Α: ΤΡΙΤΗ 4/4/2023, 12.00-13.00

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΠΕ Διατροφής και Διαιτολογίας (ενδιάμεσο Πρόγραμμα σπουδών):

 

Ομάδα Β: ΤΡΙΤΗ 4/4/2023, 13.30-14.30

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΤΕ Αισθητικής και Κοσμητολογίας

 

Ομάδα Γ: ΠΕΜΠΤΗ 6/4/2023, 12.00μ-13.00μμ

Δήλωση Ομάδας

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν στο σύνδεσμο (φόρμα) που ακολουθεί παρακάτω έως 10/3/2023 την ομάδα επιλογής τους για την φυσική παρουσία στην ορκωμοσία ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ θα παραστούν στην ορκωμοσία με φυσική παρουσία, θα πρέπει να επιλεχθεί η σχετική απάντηση στη φόρμα. Σε αυτή την περίπτωση, η λήψη των πιστοποιητικών του πτυχίου, θα ακολουθήσει την ημερομηνία ορκωμοσίας.

Υπεύθυνη δήλωση

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι – ανεξαρτήτως της διαδικασίας δήλωσης ομάδας – οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αρχείο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 που θα δημιουργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr σε μορφή PDF στην οποία θα δηλώνουν ότι:

================================
1. Γνωρίζω ότι η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα θα ακυρωθεί και δεν νομιμοποιούμαι να τη χρησιμοποιώ.
2. Ο τόπος γέννησης μου είναι [………………] *
================================

όπως αυτός αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα

Η Υ.Δ. θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF (δημιουργείται αυτόματα από το gov.gr) και να συνοδεύει απαραίτητα τη δήλωση ομάδας βάσει των οδηγιών που ακολουθούν.

Σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω gov.gr (π.χ. κάτοικος εκτός Ελλάδος),  υπογράφετε συμβατικά και σκανάρετε την Υπεύθυνη Δήλωση (ΟΧΙ φωτογραφία).

Σύνδεσμοι φόρμας

  • Σε περίπτωση που διαθέτετε λογαριασμό Google, μπορείτε να ολοκληρώσετε όλη τη διαδικασία (δήλωση ομάδας + υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) στην παρακάτω φόρμα
  • Σε περίπτωση που δε διαθέτετε λογαριασμό Google θα πρέπει:

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαδικασία ορκωμοσίας, συνιστούμε την συνεχή παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Τμήματος καθώς και του email σας.

Από τη Γραμματεία

 

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Άρθρο 76 και 454 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ141/Α΄/21-07-2022) καθώς και άρθρο 58 του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α΄/17-02-2021).

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (PDF)

Μετάβαση στο περιεχόμενο