Εργαστήριο Χημικής Βιολογίας

To εργαστήριο Χημικής Βιολογίας (Laboratory of Chemical Biology) είναι θεσμοθετημένο εργαστήριο του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (επανιδρύση, με μετονομασία: ΦΕΚ B’ 5317/03.12.2020).

Η ανάπτυξη της επιστήμης της Διατροφής στηρίζεται στη συμβολή επιστημών γενικού υπόβαθρου, όπως της Χημείας, της Βιοχημείας και της Βιολογίας και η συνεργασία επιστημόνων-μελών του Εργαστηρίου με αντίστοιχο επιστημονικό προσανατολισμό θα συμβάλλει στην προαγωγή της.

Τα μέλη του Εργαστηρίου διακονούν την έρευνα σε τομείς όπως:

 • Αναλυτική Χημεία
 • Βιοανόργανη Χημεία
 • Βιοχημεία
 • Μεταβολωμική σε Τρόφιμα και Βιολογικά Υγρά
 • Οργανική Χημεία
 • Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών Ενώσεων ως συστατικά τροφίμων, φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής
 • Διερεύνηση του μεταβολισμού του ανθρώπου και των ζωντανών οργανισμών εν γένει

Όλα τα ανωτέρω εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο της Χημικής Βιολογίας, όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή του αντικειμένου του Εργαστηρίου.

Σκοπός της ίδρυσης του ερευνητικού εργαστηρίου «Χημικής Βιολογίας» (Chemical Biology) είναι:

 • Η προσέλκυση και διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων μέσω της συγκρότησης σταθερού ερευνητικού πυρήνα
 • Η προσέγγιση των νέων ερευνητικών δεδομένων και η μεταφορά χρήσιμων συμπερασμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, για βελτίωση του επιπέδου της παρερχόμενης γνώσης στους φοιτητές του ΤΕΔΔ
 • Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ μελών του Εργαστηρίου με συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Η πλήρης αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών του Τμήματος, μέσω της συνεργασίας των μελών του
 • Η διεύρυνση της συνεργασίας του Τμήματος με άλλα Τμήματα ΑΕΙ, καθώς και με αντίστοιχα Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής
 • Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος μονάδων διατροφής, μονάδων παραγωγής τροφίμων και φαρμακευτικών εταιρειών, για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή
 • Η ενημέρωση ομάδων του πληθυσμού και του συνόλου του, σε θέματα βελτίωσης των διατροφικών συνηθειών και πρόληψης των κινδύνων από λανθασμένες διατροφικές επιλογές.
 • Η στήριξη και η προαγωγή της επιστήμης της Διατροφής και Διαιτολογίας, μέσω της ανάληψης ερευνητικών προγραμμάτων, συναφών με το αντικείμενο του Εργαστηρίου και της εκπόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συνεργασία των μελών και των συνεργατών του Εργαστηρίου «Χημικής Βιολογίας» δημοσιεύονται σε ημερίδες, συνέδρια και έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου επικεντρώνονται:

 • Στην ενόργανη ανάλυση θρεπτικών συστατικών και βιοδραστικών συστατικών στους οργανισμούς, τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τα συμπληρώματα διατροφής
 • Στη διερεύνηση της επίδρασης βιοδραστικών συστατικών στο μεταβολισμό του ανθρώπου
 • Στην εκτίμηση της λειτουργικότητας συστατικών τροφίμων και φαρμάκων
 • Στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τροφίμων, φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής
 • Στον χαρακτηρισμό και τη μελέτη της βιολογικής δράσης νέων ενώσεων
 • Στον σχεδιασμό λογισμικού εκτίμησης της θρεπτικής αξίας γευμάτων (software)
 • Στον προσδιορισμό της βιοδραστικότητας με αξιοποίηση και βιομιμητικών μοντέλων: αντιμικροβιακή δράση, αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδης δράση, ανοχή σε οξειδωτικό στρες συστατικών τροφίμων, φαρμακευτικά δραστικών ενώσεων και βιολογικών υγρών
 • Στη σύνθεση οργανικών ενώσεων με που παρουσιάζουν βιολογικό ενδιαφέρον
 • Στην πράσινη χημεία για την παραγωγή, με περιβαλλοντικά φιλικές διεργασίες, προϊόντων ή διαδικασιών που μπορούν να αξιοποιηθούν από την βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών, καυσίμων, χημικών κ.α
 • Στην ανάπτυξη της μεταβολομικής, των foodomics και των lipidomics σε βιολογικά υγρά και τρόφιμα
 • Στην αποτίμηση της ποιότητας του φυσικού και του τεχνητού περιβάλλοντος, και της επίδρασης τους στη φυσιολογίατων οργανισμών, την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων
 • Στη διαχείριση της βιοποικιλότητας και της παραγωγής τροφίμων για την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου
 • Στην ανάπτυξη και υλοποίηση αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού υπολειμματικών ενώσεων σε τρόφιμα και νερά.
Μετάβαση στο περιεχόμενο