Εργαστήριο Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφικής Συμπεριφοράς

To εργαστήριο Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφικής Συμπεριφοράς (Laboratory of Food Science and Nutritional Behavior) είναι θεσμοθετημένο εργαστήριο του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (επανιδρύση, με μετονομασία: ΦΕΚ B’ 5273/30.11.2020).

Σκοπός του εργαστηρίου είναι α) η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα, β) η προαγωγή συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, γ) η προαγωγή συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγουν, δ) η δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ε) η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου επικεντρώνονται:

 • στην ενόργανη ανάλυση θρεπτικών συστατικών & βιοενεργών ενώσεων στα τρόφιμα.
 • στην αναγνώριση και τον προσδιορισμό μικροβίων και των βιοτοξινών τους σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.
 • στη διερεύνηση του ρόλου του μικροβιώματος στη διατροφή και την ευζωία του ανθρώπου.
 • στη διερεύνηση της επίδρασης βιοενεργών ενώσεων και συστατικών των τροφίμων στον μεταβολισμό του ανθρώπου.
 • στην εκτίμηση της ποιότητας και της ενεργειακής αξίας τροφίμων και γευμάτων.
 • στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τροφίμων.
 • στη διερεύνηση αντίληψης της ποιότητας, των προτιμήσεων και της αποδοχής των τροφίμων, καθώς και της σχέσης μεταξύ ιδιοτήτων των τροφίμων και της αισθητηριακής αντίληψης, για σχεδιασμό, παραγωγή και κατανάλωση ελκυστικών & υγιεινών τροφών.
 • στην υποστήριξη υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων και γευμάτων, με εκπόνηση μελετών HACCP, μεθοδολογικά συμβατών με το πρότυπο ISO 22000:2005 και την κείμενη νομοθεσία.
 • στον σχεδιασμό, την παρασκευή & την ανάλυση διαιτολογίων μέσω διατροφικών πακέτων (software).
 • στη διερεύνηση και ανάλυση των διατροφικών συνηθειών διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων.
 • στη διερεύνηση και ανάλυση της σχέσης των Ελλήνων καταναλωτών με τα συμπληρώματα διατροφής.
 • στη διερεύνηση και ανάλυση της σχέσης των Ελλήνων καταναλωτών με την επισήμανση και τη διατροφική ετικέτα των τροφίμων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο