Πρόσληψη Διδασκόντων Βάσει του Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. «Η συσχέτιση μεταξύ της άμεσης και μακροχρόνιας χορήγησης ενός προ-αγωνιστικού συμπληρώματος διατροφής και της αθλητικής απόδοσης σε αθλητές καλαθοσφαίρισης»
  Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Σ. Παπαδοπούλου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 23/11/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Tμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων:

 1. «Μελέτη τoυ ρόλου σχετικών με την διατροφή αντιοξειδωτικών στη βλάβη του DΝA σε μοριακό επίπεδο»
  Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Μ. Α. Τερζίδης
 2. «Διατροφική Αγωγή διαμέσου των σχολικών εγχειριδίων και του Ψηφιακού Αποθετηρίου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αξιολόγηση και προτάσεις»
  Επιβλέπων: Καθ. Α. Παπαδόπουλος
 3. «Διατροφική Αγωγή διαμέσου των σχολικών εγχειριδίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αξιολόγηση και προτάσεις»
  Επιβλέπων: Καθ. Α. Παπαδόπουλος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 21/10/2020

Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί άμεσα η δήλωση ατομικών στοιχείων από τους αναφερόμενους στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων ακαδ. έτους 2019-20 και να αποσταλεί με mail στο gramnutr@nutr.teithe.gr