Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Η Αιμιλια Βασιλόπουλου, Επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΔΙΠΑΕ, σε συνεργασία με την Dr. Marija Gavrovic-Jankulovic, professor-Head of Biochemistry Department
Faculty of Chemistry University of Belgrade προσκαλούν για αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδιου, στα πλαίσια του προγράμματος Allpret. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν έως τις 28/10. Η θέση είναι έμμισθη (1960ευρω/μήνα).

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση στο σύνδεσμο: https://www.allpret.eu/en/esr-6-phd-candidate-in-vitro-uptake-activation-epithelial-cells-for-prediction-food-allergy

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙΠΑΕ το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙΠΑΕ το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2022-23 στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ

Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2022-23 στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

“Εμπλουτισμένο Σιτάρι: ένα νέο προϊον υψηλότερης διαιτητικής αξίας με χαμηλή περιεκτικότητα σε μυκοτοξίνες””.
Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θωμάς Θωμίδης, Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 5/8/2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικού  και αναπληρωματικού) των  μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικού  και αναπληρωματικού) των  μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος  Επιστήμων Διατροφής  και  Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του  Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “Μελέτη διατροφικής αξίας μήλων που παράγονται με συγχρονες μεθόδους καλλιέργειας”.
  Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θωμάς Θωμίδης, Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 11/07/2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Τελετή Ορκωμοσίας 2022

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας:

Γνωστοποιείται ότι η τελετή ορκωμοσίας για τη λήψη πτυχίου των φοιτητών/τριών που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους κανόνες λήψης πτυχίου του προγράμματος σπουδών τους, και αιτήθηκαν για την λήψη πτυχίου έως τις 15/12/2021, θα διεξαχθεί διά ζώσης, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ, Σίνδος, τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΤΕ Διατροφής και Διαιτολογίας (παλαιό πρόγραμμα σπουδών):

Ομάδα Α: ΤΡΙΤΗ 10/5/2022, 17.00-19.00

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΠΕ Διατροφής και Διαιτολογίας (ενδιάμεσο Πρόγραμμα σπουδών):

 

Ομάδα Β: ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5/2022, 12.00-14.00

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο ΤΕ Αισθητικής και Κοσμητολογίας

 

Ομάδα Γ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/2022, 12.00-14.00 ή

Ομάδα Δ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/2022, 14.00-16.00

Δήλωση Ομάδας

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν στο σύνδεσμο (φόρμα) που ακολουθεί παρακάτω έως 8/4/2022 την ομάδα επιλογής τους για την φυσική παρουσία στην ορκωμοσία ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ θα παραστούν στην ορκωμοσία με φυσική παρουσία, θα πρέπει να επιλεχθεί η σχετική απάντηση στη φόρμα. Σε αυτή την περίπτωση, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση που θα δίνει αναλυτικές  οδηγίες για τον τρόπο λήψης των πιστοποιητικών, μετά την ημερομηνία ορκωμοσίας.

Υπεύθυνη δήλωση

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι – ανεξαρτήτως της διαδικασίας δήλωσης ομάδας – οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αρχείο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 που θα δημιουργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr σε μορφή PDF στην οποία θα δηλώνουν ότι:

================================
1. Γνωρίζω ότι η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα θα ακυρωθεί και δεν νομιμοποιούμαι να τη χρησιμοποιώ.
2. Επιθυμώ να δώσω […………………………….] *
3. Ο τόπος γέννησης μου είναι [………………] **
================================

* επιλέγετε από «όρκο θρησκευτικού τύπου» ή  «διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής μου»
**  όπως αυτός αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα

Η Υ.Δ. θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF (δημιουργείται αυτόματα από το gov.gr) και να συνοδεύει απαραίτητα τη δήλωση ομάδας βάσει των οδηγιών που ακολουθούν.

Σύνδεσμοι φόρμας

 • Σε περίπτωση που διαθέτετε λογαριασμό Google, μπορείτε να ολοκληρώσετε όλη τη διαδικασία (δήλωση ομάδας + υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) στην παρακάτω φόρμα
 • Σε περίπτωση που δε διαθέτετε λογαριασμό Google θα πρέπει:

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαδικασία ορκωμοσίας, συνιστούμε την συνεχή παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Τμήματος καθώς και του email σας.

Από τη Γραμματεία

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “Διερεύνηση των ανοσολογικών, διαιτητικών και ψυχολογικών επιπλοκών σε ασθενείς με ευαισθησία στη γλουτένη μη σχετιζόμενη με κοιλιοκάκη.”.
  Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αιμιλία Βασιλοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 16/03/2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων :

 1. “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ”.
  Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αιμιλία Βασιλοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 08/03/2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Μετάβαση στο περιεχόμενο