ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθ. 173 Ν. 4957/22) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.( ΑΔΑ Ρ01Π46ΨΖ3Π-487)

Προκηρύσσεται η πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών για το χειμερινό – εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για τις 

εξής θέσεις:

– πλήρους απασχόλησης για δύο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική διατροφή»

– μερικής απασχόλησης για το χειμερινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή και διαιτολογία»

– μερικής απασχόλησης για το χειμερινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Προσδιορισμός θρεπτικών συστατικών τροφίμων»

– μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Εργομετρία και φυσιολογία της άσκησης»

– μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο εξάμηνα με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική και διατροφική πολιτική»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθ. 173 Ν. 4957/22) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.( ΑΔΑ Ρ01Π46ΨΖ3Π-487)

 

Η αίτηση Υποψηφιότητας

Μετάβαση στο περιεχόμενο