Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Η Αιμιλια Βασιλόπουλου, Επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΔΙΠΑΕ, σε συνεργασία με την Dr. Marija Gavrovic-Jankulovic, professor-Head of Biochemistry Department
Faculty of Chemistry University of Belgrade προσκαλούν για αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδιου, στα πλαίσια του προγράμματος Allpret. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν έως τις 28/10. Η θέση είναι έμμισθη (1960ευρω/μήνα).

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση στο σύνδεσμο: https://www.allpret.eu/en/esr-6-phd-candidate-in-vitro-uptake-activation-epithelial-cells-for-prediction-food-allergy

Μετάβαση στο περιεχόμενο