Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή της σίτισης θα παραμείνει ενεργή έως και την Τετάρτη  31 Ιουλίου 2024.

Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για παροχή δωρεάν σίτισης, θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://sitisi.ihu.gr/ ).

 Δικαιολογητικά που αποστέλλονται με email ή όποιο άλλο τρόπο, δεν γίνονται δεκτά. 

Πριν την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε να  διαβάστε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για παροχή δωρεάν σίτισης σύμφωνα με την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης είναι οι γονείς και οι φοιτητές να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2023.

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Μετάβαση στο περιεχόμενο